Код

Назва

Ціна

Термін

Білірубін – жовчний пігмент, утворюється в процесі розпаду деяких білків (зокрема, гемоглобіну) у селезінці, потім потрапляє в печінку, де зв’язується з глюкуроновою кислотою та виділяється з організму. В крові знаходиться в двох фракціях: - непрямий (вільний, незв’язаний) – утворюється в селезінці є токсичним, погано розчиняється в рідинах. Проникаючи в мембрани… Детальніше
Білірубін – це жовчний пігмент, який утворюється в селезінці у процесі розпаду деяких білків (зокрема, гемоглобіну). Після цього він потрапляє в печінку, де зв’язується з глюкуроновою кислотою та виділяється з організму. Загальний білірубін – сумарна кількість непрямого та прямого. Непрямий – утворений селезінкою, не розчиняється у воді, добре розчиняється в… Детальніше

1043

60 грн.

1 дн.

Білірубін – жовчний пігмент оранжево-жовтого кольору, який утворюється в печінці в результаті перетворення продуктів розпаду деяких білків. Прямий білірубін не є таким  токсичним, як непрямий (непрямий утворюється в селезінці, може проникати в мембрани клітин та порушувати внутрішньоклітинний метаболізм), бере участь в утворенні жовчі, разом з нею проходить жовчними протоками до… Детальніше
Аланінамінотрансфераза / АLAТ / Аланінамінотрансфераза (АLAТ) - це фермент, що відноситься до групи трансаміназ, внутрішньоклітинний фермент, який бере участь в обміні амінокислот. Аналіз застосовується для діагностики патологій печінки. Трансаміназа АСТ присутня в печінці, нирках, еритроцитах. АЛТ є більш специфічним для порушень печінки, ніж АСТ. У нормі в крові міститься невелика… Детальніше
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, АсАТ, AST)  є ендогенним ферментом, який міститься, в першу чергу, в клітинах печінки та серця, в меншій кількості – в нейронах, скелетних м’язах та нирках, значно менше в селезінці, підшлунковій залозі та легенях. Аспартатамінотрансфераза бере участь у низці біохімічних реакцій і є однією з рушійних сил внутрішньоклітинного метаболізму,… Детальніше

1046

60 грн.

1 дн.

Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, ALKP, alkaline phosphatase) – група ферментів впливає на транспорт та обмін ліпідів, а також на відкладення кальцію в кістковій тканині. Відщеплення залишків фосфорної кислоти від її органічних сполук відбувається за участі саме лужної фосфатази. Найбільш концентрований вміст в печінці, жовчних протоках, кістках, плаценті та нирках, також… Детальніше

1048

60 грн.

1 дн.

Загальний білок – аналіз, що визначає сумарний вміст в крові двох білкових фракцій – альбуміну та глобулінів. Альбуміни – головний інструмент для створення нових клітин, виробляється клітинами печінки. Глобуліни виробляються, головним чином, у ретикулоендотеліальній системі, основна їхня функція – вироблення антитіл, імуноглобулінів, формування імунної відповіді організму та активізація його захисних… Детальніше

1049

60 грн.

1 дн.

Холестерин (Chol, Cholesterol total, холестерол, ліпофільний спирт) – жироподібна водонерозчинна речовина, що входить до складу клітинних мембран, забезпечуючи їхню стійкість, бере участь у енергообміні, виробленні статевих стероїдних гормонів, кортикостероїдів,  виробленні та засвоєнні вітаміну D, жовчних кислот, а також утворенні нервових клітин. Холестерин надходить до організму з їжею (близько 15-20% від… Детальніше

1050

60 грн.

1 дн.

Тригліцериди (ТГ, нейтральні жири)– одні з найбільш значущих ліпідів, є енергетичним резервом, головним компонентом жирових відкладень.  Вони потрапляють в організм з їжею, а також виробляються кишечником та в печінці. Циркулюють в крові, забезпечуючи м’язи необхідною енергією, надлишок не виводиться з організму, а лишається «про запас», відкладаючись в жировій тканині. В… Детальніше

1051

60 грн.

1 дн.

Креатинін Сreа Креатинін - кінцевий продукт білкового обміну, який утворюється в печінці при розпаді креатину і креатинфосфату, а потім виділяється в кровь.Креатінін є продуктом біохімічних реакцій, що проходять в м'язових тканинах. Головна цінність визначення сироватковогокреатиніну - це діагностика ниркової недостатності. Порушення функції нирок перешкоджають виділенню креатиніну з сечею. Показання до… Детальніше

1052

60 грн.

1 дн.

Сечовина Ureа Сечовина - головний кінцевий продукт розпаду білкових молекул в організмі. Вона являє собою приблизно половину залишкового азоту крові. Рівень сечовини слід трактувати невідривно від показників креатиніну. З віком рівень сечовини підвищується. А при багатьох захворюваннях печінки - рівень сечовини в крові знижується. Більшість сечовини виводиться шляхом клубочкової фільтрації;… Детальніше

1053

60 грн.

1 дн.

Азот сечовини Азот сечовини - аналіз крові відображає стан білкового обміну. Використовується для оцінки функції нирок. Даний показник безпосередньо залежить від концентрації сечовини в крові. Підвищення вмісту в крові свідчить про порушення функції нирок. Азот становить приблизно половину залишкового азоту сироватки. Сечовина - кінцевий продукт метаболізму білків в організмі. Вона… Детальніше

1054

60 грн.

1 дн.

Сечова кислота UA Приблизно 75% сечової кислоти виділяється з сечею, решта - через травний тракт. Новоутворена сечова кислота виділяється нирками. Рівень сечової кислоти в крові визначають лабораторними дослідженнями. Його підвищення класифікується як гіперурикемія. Це може бути ознакою такого захворювання як подагра. Саме порушення харчування тягне за собою виникнення даного захворювання.… Детальніше
Гамма-глутамілтрансферази GGT Гамма-глютамілтранспептидази - фермент, який знаходиться в клітинах печінки і жовчовивідних шляхів і є каталізатором певних біохімічний реакцій. Цей фермент є найбільш чутливим індикатором гепатобіліарних захворювань. Основними органами локалізації GGT є нирки. ГГТ збільшується при зловживанні алкоголем. Жовч необхідна для всмоктування жирів, що надходять з їжею. Також через жовч… Детальніше
α-Амілаза Amyl Амілаза - це фермент, що виробляється підшлунковою залозою і слинних залоз. Фермент міститься в невеликих кількостях в інших органах, зокрема в печінці, фалопієвих трубах, м'язах. Амілаза виводиться з сечею. В організмі людини завжди присутня деяка кількість амілази. Її рівень можна виміряти в зразку крові. Рівень амілази також може… Детальніше
Лактатдегідрогеназа LDH Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) - фермент, який виробляється клітинами організму людини і бере участь в розщепленні глюкози для отримання енергії. Лактатдегідрогеназа в медичній літературі скорочується до абревіатури ЛДГ. Лактатдегідрогеназа LDH локалізована в тканинах і є одним з найважливіших індикаторів інфаркту міокарда. Активність ферменту у жінок трохи нижче, ніж у… Детальніше
Креатинкіназа (КФК) СК Креатинфосфокиназа-МВ (КФК-MB) є міокардиальною фракцією загальної КФК, і є специфічним  чутливим раннім маркером інфаркту міокарда. У здорової людини більше 90% креатинкінази сироватки крові відбувається з скелетних м'язів. У жінок активність креатинкінази трохи нижче, ніж у чоловіків. Послідовне наростання активності кретінкінази на годину на 50% протягом певного проміжку… Детальніше

1059

80 грн.

1 дн.

Холінестераза Холінестерази є ферментом, необхідним для нормальної роботи нервової системи і синтезується, в основному, клітинами печінки. У тканинах людини зустрічаються 2 види даного ферменту: ацетилхолінестеразою ( «справжня» холінестераза) і сироваткова (псевдохолінестераза). Псевдохолінестераза бере участь в метаболізмі лікарських речовин і є ферментом, що каталізує реакцію гідролізу ацетилхоліну. Тест на холіноестеразу вимірює… Детальніше

1060

200 грн.

2-3 дн.

Церулоплазмін Церулоплазмін - мідь вмісний альфа-2-глобулін плазми крові, на його частку припадає 3% загального вмісту міді в організмі, і понад 95% сироватки крові: на 1 молекулу церулоплазміну припадатиме 6-8 молекул міді. Високий вміст міді буде надавати йому блакитне забарвлення. Життєво важлива функція церулоплазміну - підтримка транспортування і метаболізму заліза. У… Детальніше

2001

100 грн.

3 дн.

Серомукоїди Серомукоїди - складні білки з вуглеводним компонентом в своєму складі, які відносяться до групи сироваткових глікопротеїнів. Їх ще називають сероглікоіди і гексози. Серомукоїди входять до складу сполучної тканини організму. Найчастіше серомукоїди досліджують ревматологи. Тест застосовується тільки в сукупності з іншими гострофазового показниками. У серомукоїда міститься близько 12% вуглеводів, що… Детальніше

1062

60 грн.

1 дн.

Альбумін АIbu Альбумін - самий рясний білок в людській плазмі, що становить близько 60% всіх білків плазми. Альбумін забезпечує онкотичний тиск крові, утримуючи плазму в судинному руслі. Завдяки цьому рідина не просочується в тканини. Альбумін важливий при діагностиці хвороб нирок. Також альбумін виконує функцію білкового резерву організму. Сироватковий альбумін має… Детальніше

1063

80 грн.

1 дн.

Глюкоза Глюкоза крові - аналіз, який показує вміст цукру в крові, який служить організму основним джерелом енергії. Головні джерела глюкози: сахароза, крохмаль, запаси глікогену в печінці, глюкоза, що утворюється в реакціях синтезу з амінокислот, лактату. Для підтримки нормальної життєдіяльності організму потрібно баланс глюкози і інсуліну. У здорової людини він підтримується… Детальніше

1080

100 грн.

2-3 дн.

Ліпаза Ліпаза - фермент, що каталізує гідроліз тригліцеридів. Основним джерелом ліпази сироватки крові є підшлункова залоза. Аналіз на ліпазу призначають при підозрі на захворювання шлунково-кишкового тракту. Головне значення має ліпаза панкреатична. Її активність можна оцінити при надходженні в організм жирів. Ліпаза бере участь в засвоєнні поліненасичених жирних кислот і навіть… Детальніше
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) Аполіпопротеїни є білковими складовими частинами ліпопротеїнів. ЛПВЩ синтезуються кишечником і печінкою. Крім того, аполіпопротеїн A-1 активізує фермент лецитин-холестерин-ацілтрансферази (ЛХАТ). Паралельне визначення концентрації аполіпопротеїна допомагають визначити порушення ліпідного обміну. Рівень Аполіпопротеїн генетично обумовлений і стимулює активність моноцитів, а також, прискорює процеси окислення ЛПНЩ і захоплення окислених ЛПНЩ. Крім цього,… Детальніше
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) Аполіпопротеїн - це білкова складова ліпопротеїнів. Ліпопротеїни класифікуються згідно їх щільності. Аполіпопротеїн B- основна білкова складова ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). ЛПНЩ синтезуються в кишечнику і печінці. Апо-В - транспортер тригліцеридів з кишечника в жирові клітини. Цей показник відображає небезпеку розвитку атеросклерозу, так як накопичення апоВ в крові призводить… Детальніше

1061

180 грн.

4 дн.

Білкові фракції Білкові фракції - кількісне співвідношення фракцій загального білка сироватки крові: альбумінів, а-1-глобулінів, а-1-2гобулінов, β-глобулінів, β-2-глобулінів, коефіцієнта А Г. Глобуліновие фракції за складом більш різнорідні. У плазмі крові людини міститься близько 100 різних білків. Зазвичай, методом електрофорезу, виділяють кілька стандартних фракцій: 1) Фракція альбумінів; 2) Фракція глобулінів; 3) Співвідношення… Детальніше

1047

80 грн.

1 дн.

Тимолова проба Тимолова проба - біохімічний тест, за допомогою якого можна оцінити здатність печінки синтезувати білки. Дослідження призначається при захворюваннях печінки, нирок, патологіях сполучної тканини. Аналіз показує зміну концентрації білкових фракцій в сироватці крові. Кров для проведення тимолової проби здають вранці натщесерце. Мінімум за вісім годин до цього не можна… Детальніше