Код

Назва

Ціна

Термін

10051

Пакет аналізів: “Гормони щитоподібної залози №1”
Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fT4)
Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fT3)
Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Аnti-ТPО)
Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH)

450 грн.

1 дн.

  • Матеріал для дослідження
  • Правила підготовки
  • Референтні значення