Код

Назва

Ціна

Термін

1002

Пакет Печінкові проби:
– білірубін загальний
– білірубін прямий
– білірубін непрямий
– загальний білок
– аланінамінотрансфераза (АЛТ)
– аспартатамінотрансфераза (АСТ)
– гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)
– лужна фосфатаза (ЛФ)
– лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

290 грн.

1 дн.

  • Матеріал для дослідження
  • Правила підготовки
  • Референтні значення