Код

Назва

Ціна

Термін

1212

Тиреоглобулін (ТГ)

170 грн.

1-2 дн.

 • Матеріал для дослідження
 • Правила підготовки
 • Референтні значення

Що таке Тиреоглобулін (ТГ)?

Тироглобулін - це білок великих розмірів, що використовується щитоподібною залозою для продукування гормонів щитоподібної залози (Т4 та Т3) та зберігання йоду в організмі. Хоча більша частина тиреоглобуліну залишається в щитоподібній залозі, невелика його кількість потрапляє у кровотік. Рівень тиреоглобуліну в крові прямо пропорційний розміру щитоподібної залози: чим більші розміри залози, тим більшою буде виявлена  концентрація цього глікопротеїну. В більшості випадків рецидиви доброякісних та злоякісних новоутворень щитоподібної залози супроводжуються підвищенням рівня тиреоглобуліну. Разом з тим, лише у 30% випадків раку щитоподібної залози спостерігається значне зростання рівня тиреоглобуліну.

Яку функцію виконує тиреоглобулін в організмі?

Тиреоглобулін виробляється у щитоподібній залозі так званими фолікулярними клітинами. Коли щитоподібна залоза стимулюється тиреотропним гормоном (ТТГ), вона поєднує йод із тиреоглобуліном для створення гормонів Т4 та Т3.

Що впливає на рівень ТГ в організмі?

Рівень тиреоглобуліну є своєрідним маркером здоров'я щитоподібної залози. На нього впливає розмір залози, наявність запального процесу в щитоподібній залозі, її механічне ушкодження (наприклад, при нещодавно проведеній біопсії), а також кількість отриманих стимулів на рецептори тиреотропного гормону в щитоподібній залозі – наприклад, наявність антитіл до рецепторів ТТГ, зростання рівня ХГЛ тощо.

При цьому низький або високий рівень не обов'язково вказує на проблему, для встановлення точного діагнозу необхідно звернутися до кваліфікованого лікаря.

Коли проводиться визначення рівня ТГ?

 • Як онкомаркер для моніторингу пацієнтів із диференційованою карциномою щитоподібної залози.
 • Під час діагностики штучного тиреотоксикозу.
 • Усім пацієнтам через 6-12 місяців після тиреоїдектомії у поєднанні з ультразвуковим дослідженням. Ця методика є дуже ефективною для виявлення раннього рецидиву пухлини.
 • При популяційних дослідженнях, пов'язаних з оцінкою йод-дефіцитного статусу.
 • У немовлят з метою оцінки причини вродженого гіпотиреозу.
 • У випадку підтвердження факту тиреоїдиту у минулому (протягом двох років).

Рівень ТГ може підвищуватись при:

 • Нелікованих диференційованих тиреоїдних фолікулярних та папілярних карциномах (немедулярні карциноми).
 • Метастазах раку щитоподібної залози.
 • Нестачі йоду.
 • Хворобі Грейвса.
 • Стані після лікування радіоактивним йодом.
 • Гіпертиреоїдизмі (кореляція з рівнем Т4 відсутня).
 • Підгострому тиреоїдиті.

 

Зниження рівня ТГ може вказувати на:

 • Передозування гормонів щитоподібної залози, що викликало її гіперфункцію.

Важливо: наявність специфічних гетерофільних антитіл (при цитомегаловірусній інфекції, інфекційному мононуклеозі та токсоплазмозі) може призводити до хибнонегативних результатів.

Норми ТГ в організмі людини:

5,0-55,0 нг/мл

Визначення ТГ проводиться:

ІХЛА (імунохемілюмінесцентний аналіз)

Матеріал для дослідження:

Сироватка венозної крові.

Як правильно підготуватись до дослідження:

Перед проведенням дослідження слід утриматись від куріння щонайменше за 2 години, та споживання алкоголю - за 48 годин.

Термін виконання дослідження:

1-2 дні.