Публічний договір (Оферта)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, представлених на сайті https://nikolab.com.ua.

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх споживачів незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, надання та оплати послуг, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення.

 

  1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання Послуг дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Послуга – об’єкт угоди сторін (зокрема, послуги лабораторних досліджень), який був обраний покупцем на Сайті та поміщений у кошик, або вже замовлений Замовником у Виконавця дистанційним способом через оператора Виконавця.

1.3. Сайт – веб-сайт Виконавця за адресою www.nikolab.com.ua.

1.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення щодо надання Послуг, що представлені на Сайті.

1.5. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніколаб» (ідентифікаційний код 39434956 юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України).

 

  1. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати Послуги, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені Послуги на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов цього Договору вважається дата заповнення Замовником форми замовлення, розташованої на Сайті. У разі необхідності, за бажанням Замовника, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

Беззаперечним підтвердженням прийняття Замовником цієї оферти є здійснення платежу на рахунок Виконавця за Послуги,  обрані Замовником на Сайті.

 

  1. Оформлення Замовлення

3.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на Сайті через відповідну  форму замовлення, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону у оператора Виконавця, вказаним в розділі контактів Сайту.

3.2. Виконавець має право відмовитися від прийняття замовлення Замовника у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх достовірності.

3.3.При оформленні замовлення на Сайті Замовник зобов’язується надати наступну обов’язкову та достовірну інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:

3.3.1.прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності) Замовника;

3.3.2. контактний телефон;

3.3.3. реєстраційний номер картки обліку платників податку (для фізичних осіб), ідентифікаційний код (для юридичної особи або фізичної-особи підприємця);

3.3.4. дата народження;

3.3.5. стать;

3.3.6. зареєстроване або ж фактичне місце проживання;

3.3.7. E-mail;

3.3.8. найменування обраної Послуги (лабораторного дослідження);

3.3.9. інша інформація, яка міститься в формі замовлення.

3.4. Загальна кількість, найменування, артикул, ціна обраних Замовником лабораторних досліджень вказуються в кошику Замовника на Сайті.

3.5. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Виконавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Замовник зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти. Загальна кількість, найменування, артикул, ціна обраних Замовником лабораторних досліджень повідомляється оператором Виконавця при здійсненні оформлення замовлення.

3.7. Послуга вважається оформленою за умови замовлення через оператора Виконавця або ж за умови заповнення Замовником відповідної форми-замовлення на Сайті із наданням інформації, зазначеної в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти та здійсненням оплати Замовником повної вартості Послуг, обраних Замовником.

У разі не здійснення Замовником повної оплати вартості Послуги, що включає у себе вартість Послуги, що визначена на Сайті та розмір комісії банківської установи, Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у наданні Послуги.  

3.8.Після оформлення замовлення через дані про Замовника вносяться до бази даних Виконавця.

3.9.Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови надання Послуги), шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами Політики конфіденційності Виконавця, яка розміщена на Сайті, він надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних; дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання замовлення Замовника .Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

3.10. Весь документообіг відбувається в електронному вигляді, відповідно рахунок-акт, який є зведеним документом та підтверджує факт надання послуг надсилається Замовнику на електронну пошту, вказану ним при оформленні замовлення.

 

  1. Ціна і порядок надання Послуги

4.1 Ціни на Послуги визначаються Виконавцем самостійно та вказані на Сайті. Всі ціни на Послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.  Вартість, що зазначена на Сайті вказана без комісії банківської установи, яка сплачується Замовником самостійно під час проведення оплати.

4.2 Ціни на Послуги можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому, ціна окремої Послуги, вартість якої оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3. Розрахунки між Виконавцем і Замовником за Послуги здійснюються способами, зазначеними на Сайті в розділі «Оплата». Виконавець надає Замовнику можливість обрати шляхи здійснення оплати за отримання Послуги. Замовник може здійснити оплату за отримання Послуги через платіжну систему LiqPay, перейшовши на обрану функцію на Сайті.

Виконавець для спрощення проведення оплати Замовником за отримання Послуги здійснив приєднання до «Умов та Правил надання послуг в системі LiqPay», яка надають можливість здійснювати оплату за отримання Послуги в один клік.

4.4. Зобов’язання Замовника по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.

4.5. Строки надання Послуг зазначаються на Сайті.

4.6. Результати надання Послуг можуть надаватися Замовнику шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту Замовника, вказану при замовленні Послуги, направлення повідомлення в месенджері на номер телефону, вказаний Замовником при замовленні Послуги, або можуть надаватися Замовнику в роздрукованому вигляді в будь-якому місці провадження діяльності Виконавця, вказаному на сайті https://nikolab.com.ua. Детальні умови надання результатів Послуг можуть оприлюднюватися на  сайті https://nikolab.com.ua. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитися з відповідними умовами перед здійсненням замовлення Послуг.

4.7. Послуги вважаються наданими Виконавцем у повному обсязі та отримані Замовником з моменту направлення Виконавцем результатів досліджень у спосіб, визначений п. 4.6. даного Договору.

 

  1. Права та обов’язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Належним чином надати Послуги у відповідності до умов цього Договору та замовлення Замовника.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання замовлення Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.2.2. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг відповідно до даного Договору, в строк який необхідний для виконання Послуги.

5.3.3. Отримувати за надані Послуги винагороду в розмірах і строки, передбачені даним Договором.

5.3 Замовник зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Виконавцем на Сайті.

5.3.2. Для виконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Замовником останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Замовника, і достатні для надання Замовникові замовленої Послуги.

5.3.3.Оплачувати Послуги, на умовах та в порядку зазначеному в даному Договорі.

  

  1. Відповідальність

6.1.Виконавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

6.2.Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Сторони після укладення цього договору.Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

  1. Конфіденційність і захист персональних даних.

7.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник надає Виконавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі, передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

7.2. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

7.3. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

7.4. Виконавець збирає як основні персональні дані, так і вторинні (технічні) дані – файли cookies, інформаціюпро з’єднання і системну інформацію.

 

  1. Інші умови

8.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Сторона має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, з дотриманням п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на сайті https://nikolab.com.ua. Виконавець докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність поданої на сайті інформації. Вся інформація та матеріали сайту надаються «як є», без будь-яких гарантій (як явних, так і тих, що маються на увазі).

8.5. Даний Договір може бути змінений та\або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Дійсний  Договір є відкритим та загальнодоступним документом.

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВ «Ніколаб»

04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 5\2

п/р UA63 305 299 00000 2600 904 62 33 620 в АТ «КБ “ПРИВАТБАНК”»

Код 39434956

ІПН 394349526565

Св. ПДВ Витяг № 1926564501396 від. 26.12.2019 р.

тел. (044) 338-06-03