Біохімічний скринінг:
– білірубін загальний
– білірубін прямий
– білірубін непрямий
– аланінамінотрансфераза (АЛТ)
– аспартатамінотрансфераза (АСТ)
– гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
– лужна фосфатаза (ЛФ)
– лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
– креатинін
– сечовина
– сечова кислота
– загальний білок
– альбумін
– панкреатична альфа-амілаза
– глюкоза

Пакет Печінкові проби:
– білірубін загальний
– білірубін прямий
– білірубін непрямий
– загальний білок
– аланінамінотрансфераза (АЛТ)
– аспартатамінотрансфераза (АСТ)
– гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)
– лужна фосфатаза (ЛФ)
– лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

Ниркові проби:
– креатинін
– сечовина
– сечова кислота
– загальний білок
– альбумін

Ліпідограма:
– холестерин
– ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
– ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
– ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
– тригліцериди
– коефіцієнт атерогенності (КА)

Пакет “4 обов’язкових аналіза”
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №1
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №2
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №3
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №4
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №5
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)

Пакет аналізів: Діагностика новоутворень щитовидної залози
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)
Tиреоглобулін (ТГ)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)

Пакет аналізів: Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

Пакет: Репродуктивна панель
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Пролактин

Пакет аналізів: Жіноче гормональне здоров’я
Прогестерон
Пролактин
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

Пакет аналізів: Чоловіче гормональне здоров’я
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

Пакет аналізів: Щорічне обстеження для чоловіків, жінок
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Пролактин
Тестостерон
Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ

Біохімія:
– білірубін загальний
– білірубін прямий
– білірубін непрямий
– аланінамінотрансфераза (АЛТ)
– аспартатамінотрансфераза (АСТ)
– креатинін
– сечовина
– загальний білок
– глюкоза
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)

Ліпідограма:
– холестерин
– ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
– ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
– ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
– тригліцериди
– коефіцієнт атерогенності (КА)

Пакет аналізів: Контроль ваги
Пролактин
Тестостерон
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Глюкоза

Ліпідограма:
– холестерин
– ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
– ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
– ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
– тригліцериди,
– коефіцієнт атерогенності (КА)

Пакет аналізів: TORCH G + M, 8 показників:
Цитомегаловірус CMV IgM
Герпес вірус HSV 1/2 IgM
Токсоплазма Toxo IgM
Краснуха Rubella IgM
Цитомегаловірус CMV IgG
Герпес вірус HSV 1/2 IgG
Токсоплазма Toxo IgG
Краснуха Rubella IgG

Пакет аналізів: TORCH G, 4 показники:

Цитомегаловірус CMV IgG
Герпес вірус HSV 1/2 IgG
Токсоплазма Toxo IgG
Краснуха Rubella IgG

Пакет аналізів TORCH M, 4 показники:

Цитомегаловірус CMV IgM
Герпес вірус HSV 1/2 IgM
Токсоплазма Toxo IgM
Краснуха Rubella IgM

Пакет “Вагітність”
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)

Біохімія:
– Глюкоза
Група крові, резус фактор

Коагулограма:
– міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
– протромбіновий час (ПТЧ)
– протромбіновий індекс (ПТІ)
– тромбіновий час за Квіком
– фібриноген
– тромбіновий час (ТЧ)
– активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Інфекції:
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)
Бак дослідження сечі, антибіотикограма

Пакет “Передопераційний”
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)

Біохімія:
– білірубін загальний
– аланінамінотрансфераза (АЛТ)
– аспартатамінотрансфераза (АСТ)
– креатинін
– сечовина
– загальний білок
– глюкоза

Коагулограма:
– міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
– протромбіновий час (ПТЧ)
– протромбіновий індекс (ПТІ)
– тромбіновий час за Квіком
– фібриноген
– тромбіновий час (ТЧ)
– активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Група крові, резус фактор
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

Пакет аналізів: Госпіталізація в терапевтичний стаціонар
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)

Біохімія:
– білірубін загальний
– аланінамінотрансфераза (АЛТ)
– аспартатамінотрансфераза (АСТ)
– креатинін
– сечовина
– загальний білок
– глюкоза

ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

Пакет аналізів: Діагностика гельмінтозів №1

Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A)
Опісторхії (Opisthorchis felineus Ig G)
Трихінели (Trichinella Ig G)
Токсокара (Toxocara canis Ig G)
Ехінокок (Echinococcus granulosus Ig G)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)

Пакет аналізів: Діагностика гельмінтозів №2

Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)

Пакет аналізів: Скринінг урогенітальних інфекцій

Хламідія (Сhlamydia trachomatis Ig G)
Мікоплазма (Mycoplasma hominis Ig G)
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Ig G)
Трихомонада (Trichomonas Ig G)
Герпес (Herpes simplex virus 1/2 тип Ig G)

Пакет аналізів: Здоров’я дитини
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду)

Біохімія:
– глюкоза

Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)
Імуноглобулін Е (Ig E) маркер алергії

Пакет аналізів:

Діагностика ризику атеросклерозу і захворювань серця

Ліпідограма:

– холестерин
– ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
– ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
– ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
– тригліцериди,
– коефіцієнт атерогенності (КА)

Біохімія:
– глюкоза

Коагулограма часткова:

– міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
– протромбіновий час (ПТЧ)
– протромбіновий індекс (ПТІ)
– тромбіновий час за Квіком (ТЧ)

Пакет аналізів: Здоров’я нирок
Ниркові проби:
– креатинін
– сечовина
– сечова кислота
– загальний білок
– альбумін
Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, ручна мікроскопія)

Пакет аналізів:

Здоров’я печінки, обстеження на гепатити

Печінкові проби:
– білірубін загальний
– білірубін прямий
– білірубін непрямий
– загальний білок
– аланінамінотрансфераза (АЛТ)
– аспартатамінотрансфераза (АСТ)
– гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)
– лужна фосфатаза (ЛФ)
– лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген

Пакет аналізів:

Здоров’я суглобів
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)

Біохімія:
– Сечова кислота
– Альбумін
– Загальний білок
– Антистрептолізин-О (АСЛО)
– С-реактивний білок (СРБ)
– Ревматоїдний фактор (РФ)

Пакет аналізів:

Здорова шкіра (Дерматологічний)
Імуноглобулін Е (маркер алергії)
Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori Ig A, Ig M, Ig G)

Біохімія:
– білірубін загальний
– білірубін прямий
– білірубін непрямий
– аланінамінотрансфераза (АЛТ)
– аспартатамінотрансфераза (АСТ)
– гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)
– лужна фосфатаза (ЛФ)
– холестерин
– глюкоза

Пакет аналізів: Діабетичний
Глікозильований гемоглобін HbA1c
С-пептид
Інсулін
Глюкоза
Індекс НОМА

Ревмопроби (напівкількісне дослідження):
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)

Ревмопроби (кількісне дослідження):
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)

Пакет аналізів: Жіноча онкологічна панель
– Онкомаркер яєчників (СА 125)
– Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
– Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
– Раково-ембріональний антиген (РЕА)

Пакет аналізів: Чоловіча онкологічна панель
– Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
– Раково-ембріональний антиген (РЕА)
– Простат-специфічний антиген загальний (ПСА общ., tPSA)
– Простат-специфічний антиген вільний (ПСА са., PSAf)
– Індекс вільного ПСА

Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)

Білірубін загальний

Білірубін прямий

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Лужна фосфатаза

Загальний білок

Холестерин

Тригліцериди

Креатинін

Сечовина

Азот сечовини

Сечова кислота

Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)

Панкреатична альфа-амілаза

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

Креатинкіназа загальна (КФК)

Холінестераза

Церулоплазмін

Серомукоїди

Альбумін

Глюкоза

Ліпаза

Аполіпопротеїн-А (Апо-А)

Аполіпопротеїн-В (Апо-В)

Білкові фракції

Тимолова проба

Калій (K)

Кальцій (Ca)

Кальцій іонізований (iСа2+)

Натрій (Na)

Залізо (Fe)

Хлор (Cl)

Фосфор (P)

Магній (Mg)

Мідь (Cu)

Цинк (Zn)

Електроліти (К, іСа2+, Na)

Електроліти (К, Na, Cl)

Електроліти (К, іСа2+, Na, Cl, pH крові)

pH крові

Загальний аналіз крові (апаратна методика, часткова лейкоцитарна формула)

Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)

Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (термінове виконання, cito)

Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів)

Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)

Діастаза сечі (альфа-амілаза)

Креатинін (в сечі)

Сечовина (в сечі)

Кальцій (Ca) (в сечі)

Аналіз сечі на цукор (добова порція)

Аналіз сечі на кетони

Аналіз сечі на білок (добова порція)

Аналіз сечі за Нечипоренко

Аналіз сечі за Зимницьким

Мікроальбумінурія (в сечі)

Спермограма (тільки в пункті забору на вул. Ярославська, 5/2, попередній запис, приносний матеріал, прийом матеріалу Пн-Пт 9:00-16:00)

Копрограма (аналіз калу загальний)

Кал на приховану кров (реакція Грегерсена)

Аналіз калу на яйця гельмінтів

Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)

Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)