Код

Назва

Ціна

Термін

{{analyze.cmb2.price_options.price_cost}} грн.

{{analyze.cmb2.price_options.price_term}}

Код

Назва

Ціна

Термін

АНКЕТА ЗАМОВЛЕННЯ COVID-19 Аналіз на визначення коронавірусної інфекції COVID-19, SARS-CoV-2 методом ПЛР можна здати в лабораторії Ніколаб згідно з визначеним графіком забору матеріалу у певних відділеннях або скористатися послугою «Виклик медсестри додому». Для здачі аналізу Вам буде потрібно пред'явити оригінал документу, що посвідчує особу (паспорт). Для отримання результатів дослідження англійською… Детальніше
Коронавірусна інфекція COVID-19 – це інфекційне захворювання, що викликається новим коронавірусом SARS-CoV-2, котрий був виявлений у грудні 2019 року. Це РНК-вмісний вірус з характерною оболонкою з відростками у вигляді «корони». Структурний S(spike) білок зв’язується з рецепторами клітин людини та спричиняє інфікування епітеліальних клітин слизової оболонки дихальних шляхів. Вірус призводить до… Детальніше
У якості реакції на збудника (антиген) організм людини формує імунну відповідь (антиліло IgA, IgM, IgG), тим самим створюючи так званий комплекс  «антиген-антитіло», на чому і заснований імуноферментний аналіз. Імуноглобуліни класу G (IgG) до SARS-CoV-2 COVID-19– це  імуноглобуліни, що формуються через 7-10 діб після появи перших симптомів та залишаються в крові… Детальніше

195

Пакет диференційної діагностики респіраторних інфекцій методом ПЛР:

- Коронавірус (Covid-19)
- Вірус грипу А (Influenza virus A)
- Вірус грипу В (Influenza virus B)

(якісне визначення РНК методом ПЛР)

870 грн.

1 дн.

194

Пакет аналізів: "Маркери COVID-19"

- Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
- D-димер
- Феритин
- С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження)
- Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

670 грн.

1 дн.

198

Коронавірус SARS-CoV-2 Covid-19, сумарні антитіла IgA, IgM, IgG

470 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1001

Біохімічний скринінг:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
- креатинін
- сечовина
- сечова кислота
- загальний білок
- альбумін
- панкреатична альфа-амілаза
- глюкоза

540 грн.

1 дн.

1002

Пакет Печінкові проби:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- загальний білок
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

330 грн.

1 дн.

1003

Ниркові проби:
- креатинін
- сечовина
- сечова кислота
- загальний білок
- альбумін

190 грн.

1 дн.

1004

Ліпідограма:
- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди
- коефіцієнт атерогенності (КА)

230 грн.

1 дн.

1006

Пакет "4 обов'язкових аналіза"
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

460 грн.

1-3 дн.

10051

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №1
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

390 грн.

1 дн.

10052

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №2
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

360 грн.

1 дн.

10053

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №3
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

350 грн.

1 дн.

10054

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №4
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

250 грн.

1 дн.

10055

Пакет аналізів: Гормони щитоподібної залози №5
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)

530 грн.

1 дн.

10056

Пакет аналізів: Діагностика новоутворень щитовидної залози
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)
Tиреоглобулін (ТГ)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)

670 грн.

1-2 дн.

10059

Пакет аналізів: Діагностика аутоімунних захворювань щитоподібної залози
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО, Анти ТПО)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

430 грн.

1 дн.

101223

Пакет: Репродуктивна панель
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Пролактин

490 грн.

1 дн.

10121

Пакет аналізів: Жіноче гормональне здоров'я
Прогестерон
Пролактин
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

690 грн.

1 дн.

10122

Пакет аналізів: Чоловіче гормональне здоров'я
Тестостерон загальний
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
Тиреотропний гормон (ТТГ)

730 грн.

1 дн.

10057

Пакет аналізів: Щорічне обстеження для чоловіків, жінок
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, Анти ТПО)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Пролактин
Тестостерон
Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ

Біохімія:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- креатинін
- сечовина
- загальний білок
- глюкоза
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)

Ліпідограма:
- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди
- коефіцієнт атерогенності (КА)

960 грн.

1-3 дн.

10058

Пакет аналізів: Контроль ваги
Пролактин
Тестостерон
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Глюкоза

Ліпідограма:
- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди,
- коефіцієнт атерогенності (КА)

640 грн.

1 дн.

1008

Пакет аналізів: TORCH G + M, 8 показників:
Цитомегаловірус CMV IgM
Герпес вірус HSV 1/2 IgM
Токсоплазма Toxo IgM
Краснуха Rubella IgM
Цитомегаловірус CMV IgG
Герпес вірус HSV 1/2 IgG
Токсоплазма Toxo IgG
Краснуха Rubella IgG

870 грн.

1-3 дн.

1009

Пакет аналізів: TORCH G, 4 показники:

Цитомегаловірус CMV IgG
Герпес вірус HSV 1/2 IgG
Токсоплазма Toxo IgG
Краснуха Rubella IgG

530 грн.

1-3 дн.

1010

Пакет аналізів TORCH M, 4 показники:

Цитомегаловірус CMV IgM
Герпес вірус HSV 1/2 IgM
Токсоплазма Toxo IgM
Краснуха Rubella IgM

530 грн.

1-3 дн.

581

Пакет "Вагітність"
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)

Біохімія:
- Глюкоза
Група крові, резус фактор

Коагулограма:
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком
- фібриноген
- тромбіновий час (ТЧ)
- активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Інфекції:
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)
Бак дослідження сечі, антибіотикограма

1200 грн.

1-10 дн.

1013

Пакет "Передопераційний"
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)

Біохімія:
- білірубін загальний
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- креатинін
- сечовина
- загальний білок
- глюкоза

Коагулограма:
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком
- фібриноген
- тромбіновий час (ТЧ)
- активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Група крові, резус фактор
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

1200 грн.

1-3 дн.

1014

Пакет аналізів: Госпіталізація в терапевтичний стаціонар
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду сечі)

Біохімія:
- білірубін загальний
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- креатинін
- сечовина
- загальний білок
- глюкоза

ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

830 грн.

1-3 дн.

1015

Пакет аналізів: Діагностика гельмінтозів №1

Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A)
Опісторхії (Opisthorchis felineus Ig G)
Трихінели (Trichinella Ig G)
Токсокара (Toxocara canis Ig G)
Ехінокок (Echinococcus granulosus Ig G)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)

700 грн.

1-3 дн.

1016

Пакет аналізів: Діагностика гельмінтозів №2

Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig М, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)

370 грн.

1-3 дн.

1018

Пакет аналізів: Скринінг урогенітальних інфекцій

Хламідія (Сhlamydia trachomatis Ig G)
Мікоплазма (Mycoplasma hominis Ig G)
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Ig G)
Трихомонада (Trichomonas Ig G)
Герпес (Herpes simplex virus 1/2 тип Ig G)

620 грн.

1-3 дн.

1022

Пакет аналізів: Здоров'я дитини
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду)

Біохімія:
- глюкоза

Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)
Імуноглобулін Е (Ig E) маркер алергії

630 грн.

1-3 дн.

1024

Пакет аналізів:

Діагностика ризику атеросклерозу і захворювань серця

Ліпідограма:

- холестерин
- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
- тригліцериди,
- коефіцієнт атерогенності (КА)

Біохімія:
- глюкоза

Коагулограма часткова:

- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком (ТЧ)

430 грн.

1 дн.

1025

Пакет аналізів: Здоров'я нирок
Ниркові проби:
- креатинін
- сечовина
- сечова кислота
- загальний білок
- альбумін
Розгорнутий аналіз крові з морфологічним дослідженням лейкоцитарної формули і ШОЕ
Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, ручна мікроскопія)

350 грн.

1 дн.

1026

Пакет аналізів:

Здоров'я печінки, обстеження на гепатити

Печінкові проби:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- загальний білок
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген

600 грн.

1-3 дн.

1027

Пакет аналізів:

Здоров'я суглобів
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)

Біохімія:
- Сечова кислота
- Альбумін
- Загальний білок
- Антистрептолізин-О (АСЛО)
- С-реактивний білок (СРБ)
- Ревматоїдний фактор (РФ)

390 грн.

1 дн.

1028

Пакет аналізів:

Здорова шкіра (Дерматологічний)
Імуноглобулін Е (маркер алергії)
Лямблії (Giardia lamblia Ig G, Ig M, Ig A)
Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori Ig A, Ig M, Ig G)

Біохімія:
- білірубін загальний
- білірубін прямий
- білірубін непрямий
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
- лужна фосфатаза (ЛФ)
- холестерин
- глюкоза

690 грн.

1-3 дн.

707

Пакет аналізів: Діабетичний
Глікозильований гемоглобін HbA1c
С-пептид
Інсулін
Глюкоза
Індекс НОМА

640 грн.

1-2 дн.

1007

Ревмопроби (напівкількісне дослідження):
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)

120 грн.

1 дн.

10071

Ревмопроби (кількісне дослідження):
С-реактивний білок (СРБ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)
Ревматоїдний фактор (РФ)

220 грн.

1 дн.

9002

Пакет аналізів: Жіноча онкологічна панель
- Онкомаркер яєчників (СА 125)
- Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
- Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
- Раково-ембріональний антиген (РЕА)

610 грн.

1 дн.

9003

Пакет аналізів: Чоловіча онкологічна панель
- Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)
- Раково-ембріональний антиген (РЕА)
- Простат-специфічний антиген загальний (ПСА общ., tPSA)
- Простат-специфічний антиген вільний (ПСА са., PSAf)
- Індекс вільного ПСА

610 грн.

1 дн.

13252

12 інфекцій, що передаються статевим шляхом. Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum) Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, Cytomegalovirus CMV, Herpes simplex virus HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.

740 грн.

1-2 дн.

194

Пакет аналізів: "Маркери COVID-19"

- Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
- D-димер
- Феритин
- С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження)
- Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
- Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
- Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

670 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

Білірубін – жовчний пігмент, утворюється в процесі розпаду деяких білків (зокрема, гемоглобіну) у селезінці, потім потрапляє в печінку, де зв’язується з глюкуроновою кислотою та виділяється з організму. В крові знаходиться в двох фракціях: - непрямий (вільний, незв’язаний) – утворюється в селезінці є токсичним, погано розчиняється в рідинах. Проникаючи в мембрани… Детальніше
Білірубін – це жовчний пігмент, який утворюється в селезінці у процесі розпаду деяких білків (зокрема, гемоглобіну). Після цього він потрапляє в печінку, де зв’язується з глюкуроновою кислотою та виділяється з організму. Загальний білірубін – сумарна кількість непрямого та прямого. Непрямий – утворений селезінкою, не розчиняється у воді, добре розчиняється в… Детальніше

1043

60 грн.

1 дн.

Білірубін – жовчний пігмент оранжево-жовтого кольору, який утворюється в печінці в результаті перетворення продуктів розпаду деяких білків. Прямий білірубін не є таким  токсичним, як непрямий (непрямий утворюється в селезінці, може проникати в мембрани клітин та порушувати внутрішньоклітинний метаболізм), бере участь в утворенні жовчі, разом з нею проходить жовчними протоками до… Детальніше
Аланінамінотрансфераза / АLAТ / Аланінамінотрансфераза (АLAТ) - це фермент, що відноситься до групи трансаміназ, внутрішньоклітинний фермент, який бере участь в обміні амінокислот. Аналіз застосовується для діагностики патологій печінки. Трансаміназа АСТ присутня в печінці, нирках, еритроцитах. АЛТ є більш специфічним для порушень печінки, ніж АСТ. У нормі в крові міститься невелика… Детальніше
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, АсАТ, AST)  є ендогенним ферментом, який міститься, в першу чергу, в клітинах печінки та серця, в меншій кількості – в нейронах, скелетних м’язах та нирках, значно менше в селезінці, підшлунковій залозі та легенях. Аспартатамінотрансфераза бере участь у низці біохімічних реакцій і є однією з рушійних сил внутрішньоклітинного метаболізму,… Детальніше

1046

60 грн.

1 дн.

Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, ALKP, alkaline phosphatase) – група ферментів впливає на транспорт та обмін ліпідів, а також на відкладення кальцію в кістковій тканині. Відщеплення залишків фосфорної кислоти від її органічних сполук відбувається за участі саме лужної фосфатази. Найбільш концентрований вміст в печінці, жовчних протоках, кістках, плаценті та нирках, також… Детальніше

1048

60 грн.

1 дн.

Загальний білок – аналіз, що визначає сумарний вміст в крові двох білкових фракцій – альбуміну та глобулінів. Альбуміни – головний інструмент для створення нових клітин, виробляється клітинами печінки. Глобуліни виробляються, головним чином, у ретикулоендотеліальній системі, основна їхня функція – вироблення антитіл, імуноглобулінів, формування імунної відповіді організму та активізація його захисних… Детальніше

1049

60 грн.

1 дн.

Холестерин (Chol, Cholesterol total, холестерол, ліпофільний спирт) – жироподібна водонерозчинна речовина, що входить до складу клітинних мембран, забезпечуючи їхню стійкість, бере участь у енергообміні, виробленні статевих стероїдних гормонів, кортикостероїдів,  виробленні та засвоєнні вітаміну D, жовчних кислот, а також утворенні нервових клітин. Холестерин надходить до організму з їжею (близько 15-20% від… Детальніше

1050

60 грн.

1 дн.

Тригліцериди (ТГ, нейтральні жири)– одні з найбільш значущих ліпідів, є енергетичним резервом, головним компонентом жирових відкладень.  Вони потрапляють в організм з їжею, а також виробляються кишечником та в печінці. Циркулюють в крові, забезпечуючи м’язи необхідною енергією, надлишок не виводиться з організму, а лишається «про запас», відкладаючись в жировій тканині. В… Детальніше

1051

60 грн.

1 дн.

Креатинін Сreа Креатинін - кінцевий продукт білкового обміну, який утворюється в печінці при розпаді креатину і креатинфосфату, а потім виділяється в кровь.Креатінін є продуктом біохімічних реакцій, що проходять в м'язових тканинах. Головна цінність визначення сироватковогокреатиніну - це діагностика ниркової недостатності. Порушення функції нирок перешкоджають виділенню креатиніну з сечею. Показання до… Детальніше

1052

60 грн.

1 дн.

Сечовина Ureа Сечовина - головний кінцевий продукт розпаду білкових молекул в організмі. Вона являє собою приблизно половину залишкового азоту крові. Рівень сечовини слід трактувати невідривно від показників креатиніну. З віком рівень сечовини підвищується. А при багатьох захворюваннях печінки - рівень сечовини в крові знижується. Більшість сечовини виводиться шляхом клубочкової фільтрації;… Детальніше

1053

60 грн.

1 дн.

Азот сечовини Азот сечовини - аналіз крові відображає стан білкового обміну. Використовується для оцінки функції нирок. Даний показник безпосередньо залежить від концентрації сечовини в крові. Підвищення вмісту в крові свідчить про порушення функції нирок. Азот становить приблизно половину залишкового азоту сироватки. Сечовина - кінцевий продукт метаболізму білків в організмі. Вона… Детальніше

1054

60 грн.

1 дн.

Сечова кислота UA Приблизно 75% сечової кислоти виділяється з сечею, решта - через травний тракт. Новоутворена сечова кислота виділяється нирками. Рівень сечової кислоти в крові визначають лабораторними дослідженнями. Його підвищення класифікується як гіперурикемія. Це може бути ознакою такого захворювання як подагра. Саме порушення харчування тягне за собою виникнення даного захворювання.… Детальніше
Гамма-глутамілтрансферази GGT Гамма-глютамілтранспептидази - фермент, який знаходиться в клітинах печінки і жовчовивідних шляхів і є каталізатором певних біохімічний реакцій. Цей фермент є найбільш чутливим індикатором гепатобіліарних захворювань. Основними органами локалізації GGT є нирки. ГГТ збільшується при зловживанні алкоголем. Жовч необхідна для всмоктування жирів, що надходять з їжею. Також через жовч… Детальніше
α-Амілаза Amyl Амілаза - це фермент, що виробляється підшлунковою залозою і слинних залоз. Фермент міститься в невеликих кількостях в інших органах, зокрема в печінці, фалопієвих трубах, м'язах. Амілаза виводиться з сечею. В організмі людини завжди присутня деяка кількість амілази. Її рівень можна виміряти в зразку крові. Рівень амілази також може… Детальніше
Лактатдегідрогеназа LDH Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) - фермент, який виробляється клітинами організму людини і бере участь в розщепленні глюкози для отримання енергії. Лактатдегідрогеназа в медичній літературі скорочується до абревіатури ЛДГ. Лактатдегідрогеназа LDH локалізована в тканинах і є одним з найважливіших індикаторів інфаркту міокарда. Активність ферменту у жінок трохи нижче, ніж у… Детальніше
Креатинкіназа (КФК) СК Креатинфосфокиназа-МВ (КФК-MB) є міокардиальною фракцією загальної КФК, і є специфічним  чутливим раннім маркером інфаркту міокарда. У здорової людини більше 90% креатинкінази сироватки крові відбувається з скелетних м'язів. У жінок активність креатинкінази трохи нижче, ніж у чоловіків. Послідовне наростання активності кретінкінази на годину на 50% протягом певного проміжку… Детальніше

1059

80 грн.

1 дн.

Холінестераза Холінестерази є ферментом, необхідним для нормальної роботи нервової системи і синтезується, в основному, клітинами печінки. У тканинах людини зустрічаються 2 види даного ферменту: ацетилхолінестеразою ( «справжня» холінестераза) і сироваткова (псевдохолінестераза). Псевдохолінестераза бере участь в метаболізмі лікарських речовин і є ферментом, що каталізує реакцію гідролізу ацетилхоліну. Тест на холіноестеразу вимірює… Детальніше

1060

200 грн.

2-3 дн.

Церулоплазмін Церулоплазмін - мідь вмісний альфа-2-глобулін плазми крові, на його частку припадає 3% загального вмісту міді в організмі, і понад 95% сироватки крові: на 1 молекулу церулоплазміну припадатиме 6-8 молекул міді. Високий вміст міді буде надавати йому блакитне забарвлення. Життєво важлива функція церулоплазміну - підтримка транспортування і метаболізму заліза. У… Детальніше

2001

100 грн.

3 дн.

Серомукоїди Серомукоїди - складні білки з вуглеводним компонентом в своєму складі, які відносяться до групи сироваткових глікопротеїнів. Їх ще називають сероглікоіди і гексози. Серомукоїди входять до складу сполучної тканини організму. Найчастіше серомукоїди досліджують ревматологи. Тест застосовується тільки в сукупності з іншими гострофазового показниками. У серомукоїда міститься близько 12% вуглеводів, що… Детальніше

1062

60 грн.

1 дн.

Альбумін АIbu Альбумін - самий рясний білок в людській плазмі, що становить близько 60% всіх білків плазми. Альбумін забезпечує онкотичний тиск крові, утримуючи плазму в судинному руслі. Завдяки цьому рідина не просочується в тканини. Альбумін важливий при діагностиці хвороб нирок. Також альбумін виконує функцію білкового резерву організму. Сироватковий альбумін має… Детальніше

1063

80 грн.

1 дн.

Глюкоза Глюкоза крові - аналіз, який показує вміст цукру в крові, який служить організму основним джерелом енергії. Головні джерела глюкози: сахароза, крохмаль, запаси глікогену в печінці, глюкоза, що утворюється в реакціях синтезу з амінокислот, лактату. Для підтримки нормальної життєдіяльності організму потрібно баланс глюкози і інсуліну. У здорової людини він підтримується… Детальніше

1080

100 грн.

2-3 дн.

Ліпаза Ліпаза - фермент, що каталізує гідроліз тригліцеридів. Основним джерелом ліпази сироватки крові є підшлункова залоза. Аналіз на ліпазу призначають при підозрі на захворювання шлунково-кишкового тракту. Головне значення має ліпаза панкреатична. Її активність можна оцінити при надходженні в організм жирів. Ліпаза бере участь в засвоєнні поліненасичених жирних кислот і навіть… Детальніше
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) Аполіпопротеїни є білковими складовими частинами ліпопротеїнів. ЛПВЩ синтезуються кишечником і печінкою. Крім того, аполіпопротеїн A-1 активізує фермент лецитин-холестерин-ацілтрансферази (ЛХАТ). Паралельне визначення концентрації аполіпопротеїна допомагають визначити порушення ліпідного обміну. Рівень Аполіпопротеїн генетично обумовлений і стимулює активність моноцитів, а також, прискорює процеси окислення ЛПНЩ і захоплення окислених ЛПНЩ. Крім цього,… Детальніше
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) Аполіпопротеїн - це білкова складова ліпопротеїнів. Ліпопротеїни класифікуються згідно їх щільності. Аполіпопротеїн B- основна білкова складова ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). ЛПНЩ синтезуються в кишечнику і печінці. Апо-В - транспортер тригліцеридів з кишечника в жирові клітини. Цей показник відображає небезпеку розвитку атеросклерозу, так як накопичення апоВ в крові призводить… Детальніше

1061

180 грн.

4 дн.

Білкові фракції Білкові фракції - кількісне співвідношення фракцій загального білка сироватки крові: альбумінів, а-1-глобулінів, а-1-2гобулінов, β-глобулінів, β-2-глобулінів, коефіцієнта А Г. Глобуліновие фракції за складом більш різнорідні. У плазмі крові людини міститься близько 100 різних білків. Зазвичай, методом електрофорезу, виділяють кілька стандартних фракцій: 1) Фракція альбумінів; 2) Фракція глобулінів; 3) Співвідношення… Детальніше

1047

80 грн.

1 дн.

Тимолова проба Тимолова проба - біохімічний тест, за допомогою якого можна оцінити здатність печінки синтезувати білки. Дослідження призначається при захворюваннях печінки, нирок, патологіях сполучної тканини. Аналіз показує зміну концентрації білкових фракцій в сироватці крові. Кров для проведення тимолової проби здають вранці натщесерце. Мінімум за вісім годин до цього не можна… Детальніше

Код

Назва

Ціна

Термін

1064

70 грн.

1-2 дн.

Калій - електроліт, що міститься переважно всередині клітин, який є основним клітинним іоном. Калій виконує безліч функцій в організмі людини. Серед основних можна виділити такі: регулює водний баланс; нормалізує ритм серця; впливає на роботу нервових і м'язових клітин; покращує постачання мозку киснем; допомагає позбавлятися від шлаків; діє як імуномодулятор; сприяє… Детальніше

1065

70 грн.

1 дн.

Кальцій - основний мінеральний компонент кісток. Його зміст у дорослої людини складає близько 2% від маси тіла. 99% кальцію в організмі знаходиться в структурі кісток і зубів, інша частина знаходиться в біологічних рідинах і м'яких тканинах. Кількість білків в крові впливає на рівень кальцію, оскільки 45% сироваткового кальцію зв'язується з… Детальніше
Кальцій іонізований Ca ++ - кальцій, вільно циркулює в крові, який не пов'язаний з білками. Саме тому, його ще називають вільним кальцієм. Вільний кальцій становить від 43% до 50% загального кальцію. Ca ++ - фізіологічно активна частина кальцію крові. Зміна рівня іонізованого кальцію має найбільше клінічне значення. Показання до призначення… Детальніше

1067

70 грн.

1-2 дн.

Натрій (Na +) - основний катіон позаклітинного простору, який знаходиться у всіх рідких середовищах організму. Na - один з показників водно-електролітного і кислотно-лужного балансу. Найбільша кількість натрію знаходиться в хрящах і трохи менше в кістках: 15-30% від загальної кількості Na в організмі. Ті відсотки, які сконцентровані в кістках, так само… Детальніше

1068

70 грн.

1 дн.

Залізо - один з найважливіших мікроелементів в організмі. Залізо необхідне для утворення еритроцитів. У нормі в організмі міститься 4-5 г заліза. Лише дуже невелика частка (~ 0,1%) циркулює в плазмі у вигляді Fe3 +, пов'язаних з транспортними білками - трансферинами - саме їх і визначають в клінічній практиці для визначення… Детальніше

1069

70 грн.

1-2 дн.

Хлор регулює кількість рідини в тілі і підтримує осмотичний тиск позаклітинної рідини. Надходить хлор в організм, в основному, з їжею. Виводиться з організму через сечовидільну систему (до 90%). Основним депо хлору є шкіра, здатна депонувати в собі 30-60% введеного елемента. Хлориди з організму виводяться, в основному, з сечею (90%), а… Детальніше

1070

70 грн.

1 дн.

Неорганічний фосфор - один з основних мінеральних компонентів кісткової тканини (тут міститься понад 80% від загальної кількості фосфору організму). Фосфор потрапляє в організм з їжею. Великий вміст фосфору відзначається в горіхах, бобових, злаках, рибі. Близько 70-80% фосфору в організмі пов'язано з кальцієм, формуючи каркас кісток і зубів, 10% знаходиться в… Детальніше

1071

70 грн.

1 дн.

Магній Mg - хімічний елемент, який входить до складу організму людини і регулює нервово-м'язову збудливість і механізм згортання крові. Аналіз показує дефіцит магнію в крові. 70% загальної кількості магнію входить до складу кісток. Приблизно 1% знаходиться в плазмі, 25% зв'язано з білками, а інша частина залишається в іонізованої формі Mg2… Детальніше

1072

200 грн.

2-3 дн.

Мідь в людському організмі знаходиться в двох станах - Cu1 + і Cu2 +; і легкий перехід між цими формами забезпечує окислювально-відновні властивості цього елемента. Виробляється переважно в печінці. З печінки більш 90% міді переноситься в периферичні тканини в складі церулоплазміну - основного мідьвмістимого ферменту людського організму. Концентрація міді в… Детальніше

1073

200 грн.

2-3 дн.

Цинк стимулює вироблення антитіл і відповідає за підтримання імунітету. Цинк необхідний для нормального росту і диференціювання клітин. Також, він стимулює діяльність статевих залоз. Плазма крові містить менше 1% загальної кількості цинку організму. Основна частина цинку плазми пов'язана з альбуміном (80%), а решта, в основному, з альфа-2-макроглобуліном. В еритроцитах майже весь… Детальніше

1077

Електроліти (К, іСа2+, Na)

220 грн.

1-2 дн.

1078

Електроліти (К, Na, Cl)

210 грн.

1-2 дн.

10771

Електроліти (К, іСа2+, Na, Cl, pH крові)

290 грн.

1-2 дн.

10772

90 грн.

1-2 дн.

рН крові демонструє співвідношення кислот і лугів в крові. Нейтральним показником кислотності є 7.35-7.45, але людська кров може спостерігати в собі невеликий зсув рН в сторону лужного балансу, що створює сприятливі умови роботи ферментів і біохімічних процесів. Показання до призначення У різних випадках аналіз призначається відповідним лікарем вузької спеціалізації. Серед… Детальніше

Код

Назва

Ціна

Термін

Це найпоширеніший і широко застосовуваний аналіз серед лікарів для діагностики різних захворювань нашого організму. Насправді, це не один, а цілий комплекс показників, що включають в себе визначення кількості лейкоцитів із скороченою лейкоцитарною формулою (лімфоцити, моноцити і гранулоцити), еритроцитів із середнім об’ємом, загальної кількості гемоглобіну із середньою концентрацією в еритроцитах та… Детальніше
Даний аналіз застосовується чи не найчастіше лікарями різної спеціалізації для діагностики різноманітних станів. Аналіз містить цілий комплекс різних показників, що включають в себе визначення кількості лейкоцитів із розширеною лейкоцитарною формулою (нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, моноцити, лімфоцити), еритроцитів (також їхній середній об’єм), визначення загальної кількості гемоглобіну разом з середньою концентрацією в еритроцитах… Детальніше

10821

Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (термінове виконання, cito)

300 грн.

4 год.

Ретикулоцити – це молода форма еритроцитів.  Вони утворюються в клітинах кісткового мозку, що мають назву нормобластів, формуються і дозрівають 1-2 доби, після чого виходять з кісткового мозку і ще 1-3 доби дозрівають в кровотоці, перетворюючись у зрілий еритроцит. Під дією гормону еритропоетину, що виробляється нирками, ретикулоцити визрівають і перетворюються в… Детальніше
Аналіз ШОЕ – неспецифічний показник крові, відображає співвідношення фракцій білків плазми. Даний аналіз успішно використовують в лабораторній діагностиці вже понад 100 років! Питома маса еритроцитів вища за питому масу плазми, тому в пробірці вони поступово осідають на дно. В здоровому організмі еритроцити рухаються судинами з певним зарядом, який відштовхує їх… Детальніше

Код

Назва

Ціна

Термін

Загальний аналіз сечі є дуже поширеним аналізом в лікарській практиці, разом із загальним або розширеним аналізом крові призначається досить часто і слугує для оцінки загального стану пацієнта. Загальний аналіз сечі оцінює кількість, прозорість, питому вагу сечі, її рН, а також включає в себе аналіз на наявність білку в сечі, кетонових… Детальніше

1057

Діастаза сечі (альфа-амілаза)

80 грн.

1 дн.

10571

Креатинін (в сечі)

60 грн.

1 дн.

10572

Сечовина (в сечі)

60 грн.

1 дн.

10573

Кальцій (Ca) (в сечі)

60 грн.

1 дн.

1086

Аналіз сечі на цукор (добова порція)

60 грн.

1 дн.

1087

Аналіз сечі на кетони

60 грн.

1 дн.

1088

Аналіз сечі на білок (добова порція)

60 грн.

1 дн.

Аналіз сечі по Нечипоренко: що слід знати пацієнту Аналіз сечі по Нечипоренко - один з методів дослідження сечі в лабораторних умовах. В його основі - мікроскопічне дослідження сечового осаду з метою визначити обсяг лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів в ньому. Це досить специфічний аналіз. До нього вдаються, якщо виникає необхідність в… Детальніше
Основа методу аналізу сечі за Зимницьким Дослідження сечі за Зимницьким - метод, який дозволяє отримати детальну інформацію про функціонування нирок. Одними з основних здібностей цих найважливіших органів є концентрація і виділення сечі з організму людини. У нирках очищається кров, а всі відходи успішно виводяться в складі сечі. Водний баланс -… Детальніше

1090

Мікроальбумінурія (в сечі)

140 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1132

Спермограма (тільки в пункті забору на вул. Ярославська, 5/2, попередній запис, приносний матеріал, прийом матеріалу Пн-Пт 9:00-16:00)

330 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

Копрограма: що ж це таке? Копрограма - медичний термін, що позначає один з типів аналізу калу. Як відомо, калові маси - це біологічний матеріал, який є дійсно інформативним для побудови цілісної картини про Ваше здоров'я. У ньому містяться мікроорганізми, частинки їжі, пігменти і навіть епітелій. Докладний додатковий аналіз цих складових… Детальніше
Аналіз на приховану кров і його мета Хвороби системи травлення - поширена проблема, першим кроком в боротьбі з якими є правильна і точна діагностика. Аналіз калу на приховану кров - надійний метод діагностики, який дозволяє виявляти хвороби травної системи людини, а так само рак товстої або прямої кишки. Як стає… Детальніше
Яйця гельмінтів в організмі: чи слід побоюватися? Гельмінти, або ж більш поширене поняття, глисти - паразитуючі організми, які живуть в кишечнику. Це насправді круглі або плоскі черви, що викликають захворювання гельмінтоз. Ця неприємна, але поширена хвороба може бути досить легко визначена. Дослідження калу на яйця гельмінтів бажано пацієнтам з підозрою… Детальніше
Лямблії (G. lamblia(син. Giardia intestinalis, Giardiа duodenalis)) – це найпростіші роду дипломонадиди. Паразитують в кишечнику людини. Як й інші дипломонадиди, лямблії мають парний набір органоїдів: два ядра, чотири пари джгутиків, два медіальні тіла, що розділені за подовженою віссю аксостилем – опорним утворенням. Вегетативна форма тіла має розміри  10 — 20… Детальніше
Загальна інформація про ентеробіоз Паразитуючі істоти в організмі - неприємна, але все ж дуже поширена тема, щоб її ігнорувати. Ентеробіоз - одне з захворювань організму, пов'язане з наявністю в ньому внутрішньокишкових організмів. Ці паразити виділяють небезпечні токсини, які знижують імунітет і викликають ряд хвороб. Особиста гігієна - найнадійніший спосіб запобігти… Детальніше

276

Кальпротектин в калі

440 грн.

2-3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1096

230 грн.

1 дн.

Коагулограма Коагулограма (скринінгова коагулограма) - це комплексний тест оцінки системи згортання крові, який включає в себе визначення: протромбінового тесту (протромбінового часу ПВ,% протромбіну за Квіком, МНО / INR); активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ); тромбінового часу (ТБ); фібриногену. У нашій лабораторії Nikolab, яка знаходитися в місті Київ, результат скринінгового дослідження гемостазу… Детальніше

1097

Коагулограма часткова:
- міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
- протромбіновий час (ПТЧ)
- протромбіновий індекс (ПТІ)
- тромбіновий час за Квіком

130 грн.

1 дн.

Міжнародне нормалізоване відношення (МНО) МНО (Міжнародне нормалізоване відношення, INR) - показник системи згортання крові, який є важливим показником коагулограми. Міжнародне нормалізоване відношення (MHO) стандартно і являє собою протромбінов відношення (відношення протромбінового часу пацієнта до протромбінового часу нормальної плазми), зведена в ступінь міжнародного індексу чутливості (МІЧ). МНО обчислюється при розподілі протромбінового… Детальніше
Протромбін є складним білком, який має можливість відображати стан системи згортання крові. Це один з найважливіших показників коагулограми. Протромбіновий час (ПТО) - один з показників системи згортання крові, який відображає час згортання крові. Протромбіновий час показує час згортання плазми після додавання в неї тромбопластин-кальцієвої суміші. ПТВ може визначити зниження рівня… Детальніше
Протромбіновий індекс (ПТІ) - співвідношення часу згортання плазми здорової людини (контрольної плазми) і часу згортання досліджуваної плазми крові. Протромбін виробляється за участю вітаміну К в печінці людини. В обов'язковому порядку контролюється протромбін при вагітності. Високий протромбін вкаже лікаря на можливість розвитку тромбозу. Показання до призначення Показання до визначення ПТІ: Вагітність.… Детальніше

1101

70 грн.

1 дн.

Тромбін є природним компонентом системи згортання крові. Тромбіновий час є одним з показників системи гемостазу. Оцінка тромбінового часу використовується для контролю антикоагулянтної терапії, моніторингу перебігу ДВС-синдрому (зміна стадій гіперкоагуляції гіпокоагуляцією). Також, тромбіновий час дозволяє діагностувати кількісні і якісні зміни фібриногену. Показання до призначення Показання до призначення дослідження: Визначення дефіциту або… Детальніше

1102

70 грн.

1 дн.

Фібриноген - білок, який є одним з основних факторів згортання крові. Фібриноген виробляється печінкою, звідки надходить у кров. Період його напіввиведення - 100 годин. Зміна концентрації фібриногену в крові загрожує кровотечами або тромбозами. Рівень фібриногену в крові підвищується при гострих запальних захворюваннях, а також при відмиранні тканин. Жінкам не рекомендується… Детальніше
АЧТЧ - активований частковий тромбопластиновий час, є одним з основних тестів для оцінки коагуляційних властивостей плазми. Рівень АЧТЧ не залежить від кількості тромбоцитів. АЧТЧ призначається в ході діагностування гемофілії, глибокої гіпофібриногенемії, дисфібріногенеміі. Механізм згортання запускається при виникненні кровотечі. Він служить природним захистом від надмірної крововтрати. При гемофілії механізм згортання також… Детальніше

1104

180 грн.

1 дн.

D-димер - маркер тромбоутворення і фібрінолізіса, який є одним з продуктів розщеплення тромбів. Головне діагностичне значення Д-дімера полягає в його високій (98%) негативній прогностичній значимості - нормальні рівні дозволяють виключити тромбоз. Існують 2 види аналізу на D-димер - якісний і кількісний. В даний час - більшість лабораторій виконує кількісний аналіз.… Детальніше
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) відноситься до імуноглобулінів класу IgG. Це група антитіл проти негативно заряджених фосфоліпідів. Він пригнічує в крові реакцію перетворення протромбіну в тромбін. Єдиного аналізу на визначення вовчакового антикоагулянту не існує. Їх зазвичай виявляють шляхом комбінацій різних тестів. Наявність антикоагулянту червоного вовчака часто спостерігається при антифосфоліпідному синдромі. Показання до… Детальніше

Код

Назва

Ціна

Термін

1112

Антистрептолізин-О (АСЛО) (напівкількісне дослідження)

50 грн.

1 дн.

1113

Антистрептолізин-О (АСЛО) (кількісне дослідження)

90 грн.

1 дн.

1114

С-реактивний білок (СРБ) (напівкількісне дослідження)

50 грн.

1 дн.

1115

С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження)

90 грн.

1 дн.

1116

Ревматоїдний фактор (РФ) (напівкількісне дослідження)

50 грн.

1 дн.

1117

Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне дослідження)

80 грн.

1 дн.

1119

Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (А-ССР)

420 грн.

2-4 дн.

1120

Антитіла до цитрулінованого віментину (А-МСV)

550 грн.

3-7 дн.

1240

Тропонін I (кількісне визначення)

190 грн.

1-2 дн.

Креатинкіназа (КФК) СК Креатинфосфокиназа-МВ (КФК-MB) є міокардиальною фракцією загальної КФК і є специфічним і чутливим раннім маркером інфаркту міокарда. У здорової людини більше 90% креатинкінази сироватки крові відбувається з скелетних м'язів. У жінок активність креатинкінази трохи нижче, ніж у чоловіків. Послідовне наростання активності кретінкінази на годину на 50% протягом певного… Детальніше

1244

Гомоцистеїн

390 грн.

1-2 дн.

1255

Прокальцитонін

360 грн.

3-4 дн.

1437

Інтерлейкін-6 (IL-6)

650 грн.

2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1136

Гепатит А (HAV IgM)

190 грн.

3 дн.

11361

Гепатит А (HAV IgG)

190 грн.

3 дн.

1137

Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген

190 грн.

1-3 дн.

1138

Гепатит В (anti-HBsAg IgG)

170 грн.

3 дн.

1139

Гепатит В (HBeAg)

210 грн.

3 дн.

1140

Гепатит В (anti-HBeAg) сумарні антитіла

250 грн.

3 дн.

1141

Гепатит В (Anti-HBcor IgM)

210 грн.

1-2 дн.

1142

Гепатит В (Anti-HBcor IgG)

210 грн.

3 дн.

11421

Гепатит В (Anti-Hbcor IgM, IgG) сумарні антитіла

210 грн.

3 дн.

1143

Гепатит С (HCV IgM)

160 грн.

2 дн.

1144

Гепатит С (HCV IgG)

160 грн.

2 дн.

1145

Гепатит С (HCV IgM, IgG) сумарні антитіла

200 грн.

1-3 дн.

11451

Гепатит С (anti-HCV IgG, coreAg, NS3, NS4, NS5)

340 грн.

1-3 дн.

1146

Гепатит D (HDV IgG)

210 грн.

4 дн.

11461

Гепатит D (anti-HDV) сумарні антитіла

240 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла -аналіз, який використовується для діагностики ВІЛ на ранній стадії. На сьогоднішній день ВІЛ-інфекція невиліковна. Проте, існує ефективна антиретровірусна терапія. ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) - вірус сімейства ретровірусів, який вражає клітини імунної системи людини (CD4, Т-хелпери). Викликає СНІД -… Детальніше

1160

Сифіліс (Treponema pallidum IgM, IgG) сумарні антитіла

210 грн.

1-3 дн.

1161

Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR)

150 грн.

1-2 дн.

11611

Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення)

150 грн.

1-2 дн.

1162

Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла IgM

180 грн.

4дн.

1163

Мікоплазма (Mycoplasma hominis) антитіла IgG

180 грн.

1-3 дн.

1165

Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) антитіла IgG

180 грн.

1-3 дн.

1166

Трихомонада (Trichomonas vaginalis) антитіла IgG

180 грн.

1-3 дн.

1184

Епштейна - Барр вірус, антитіла IgM до капсидного антигену VCA

170 грн.

3 дн.

1185

Епштейна - Барр вірус, антитіла IgG до капсидного антигену VCA

170 грн.

3 дн.

1186

Епштейна - Барр вірус, антитіла IgG до нуклеарного антигену EBNA

170 грн.

3 дн.

11861

Епштейна - Барр вірус, антитіла IgG до раннього антигену

200 грн.

3-4 дн.

11862

Гетерофільні антитіла до Епштейна - Барр вірусу

300 грн.

3-4 дн.

1191

Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла IgM

200 грн.

2-4 дн.

1192

Борелія (Borrelia burgdorferi) антитіла IgG

200 грн.

2-4 дн.

524

Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла IgG

290 грн.

5 дн.

725

Коклюш (Bordetella pertussis) антитіла IgM

290 грн.

5 дн.

1193

Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) сумарні антитіла IgA, IgM, IgG

180 грн.

1-3 дн.

1148

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgМ

180 грн.

1-3 дн.

1149

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgА

230 грн.

1-3 дн.

1150

Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG

180 грн.

1-3 дн.

840

Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла IgM

190 грн.

4 дн.

853

Мікоплазма пневмонія (Мycoplasma pneumoniae) антитіла IgG

180 грн.

4 дн

841

Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла IgG

180 грн.

4 дн.

842

Хламідія пневмонія (Chlamydia pneumoniae) антитіла IgM

180 грн.

4 дн.

822

Кір (Morbilli), антитіла IgG

230 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

Аналіз на визначення антитіл IgG до збудника токсоплазмозу Toxoplasma gondii  входить до групи аналізів на так звані TORCH-інфекції, які рекомендовано здавати всім, хто планує вагітність або вже знаходиться при надії, оскільки вони здійснюють значний вплив на внутрішньоутробний розвиток. Токсоплазма – це внутрішньоклітинний паразит, остаточним хазяїном яких є представники сімейства котячих.… Детальніше
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgM Токсоплазмоз - паразитарне захворювання, що викликається представником найпростіших - токсоплазмою Гонди. Страждає головним чином нервова система, лімфатичні вузли, серце, очі. Особливу небезпеку токсоплазмоз представляє для вагітних. При зараженні жінки в I триместрі вроджений токсоплазмоз виявляється у дітей в 20% випадків, перебіг, як правило, важкий. Інфікування… Детальніше

11521

Авідність антитіл Ig G до токсоплазми

320 грн.

6-7 дн.

1153

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G

170 грн.

1-3 дн.

1154

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М

170 грн.

1-3 дн.

11541

Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу

320 грн.

6-7 дн.

1155

Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig G

170 грн.

1-3 дн.

1156

Герпес (Herpes simplex virus) 1, 2 тип, антитіла Ig М

170 грн.

1-3 дн.

11551

Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig G

170 грн.

4 дн.

11552

Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип, антитіла Ig М

170 грн.

4 дн.

1167

Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig G

170 грн.

4 дн.

1168

Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип, антитіла Ig М

170 грн.

4 дн.

11555

Авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу 2 типу

280 грн.

6-7 дн.

1187

Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig G

170 грн.

4 дн.

1188

Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла Ig M

170 грн.

4 дн.

11561

Герпес 6 тип, антитіла Ig G

170 грн.

4 дн.

Краснуха (Rubella) антитіла IgG Краснуха (Rubella) антитіла IgG - аналіз, який дозволяє виявити в крові антитіла до краснухи. Вони виробляються у відповідь на зараження вірусом. Є два типи антитіл: IgM і IgG. На відміну від інших тогавирусов, вірус краснухи містить нейрамінідазу. Визначення титрів аnti-Rubella-IgG в динаміці (в парних дослідженнях з… Детальніше
Краснуха (Rubella) антитіла IgM Краснуха (Rubella) антитіла IgM - аналіз, який дозволяє виявити в крові антитіла до краснухи, що виробляються у відповідь на зараження вірусом. Існує два типи антитіл: IgM і IgG. В першу чергу після інфікування з'являються IgM. Наявність антитіл IgM може свідчити про гостру інфекцію. Краснуха - інфекційне… Детальніше

11581

Авідність антитіл Ig G до краснухи

280 грн.

6-7 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1029

Пакет: 4 обов'язкових аналізи, ЕКСПРЕС
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) сумарні антитіла
Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла
Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген
Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла

480 грн.

2 год.

1033

Гепатит А (HAV Ig M) ЕКСПРЕС

170 грн.

2 год.

1030

Гепатит С (HCV Ig M, Ig G) сумарні антитіла, ЕКСПРЕС

170 грн.

2 год.

1031

Гепатит В (HBsAg) поверхневий антиген, ЕКСПРЕС

170 грн.

2 год.

1032

Сифіліс (Treponema pallidum Ig M, Ig G) сумарні антитіла, ЕКСПРЕС

170 грн.

2 год.

Код

Назва

Ціна

Термін

1170

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) сумарні антитіла Ig A, Ig M, Ig G

190 грн.

1-3 дн.

11701

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig M

190 грн.

3-4 дн.

11702

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антитіла Ig G

190 грн.

3-4 дн.

Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антиген в калі Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) антиген в калі - аналіз, який допомагає виявити в калі молекули, присутні в бактеріях Helicobacter pylori. Хелікобактер дуже поширена бактеріальна інфекція, нею хворіють понад 50% людей. У половини інфікованих людей не спостерігається ніяких симптомів присутності бактерії, а гастрит або… Детальніше
Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgA, IgM, IgG Лямблії (Giardia lamblia) сумарні антитіла IgG + IgМ + IgA - аналіз, що дозволяє виявити в крові антитіла до лямблії - паразита, що живе в організмі людини. Найпершими з'являються IgM (на 10-14-й день після попадання паразита в організм), потім - IgG (присутній… Детальніше

1175

Опісторхії (Opisthorchis felineus) антитіла Ig G

220 грн.

1-3 дн.

1176

Трихінели (Trichinella) антитіла Ig G

220 грн.

1-3 дн.

1177

Токсокара (Toxocara canis) антитіла Ig G

220 грн.

1-3 дн.

1178

Ехінокок (Echinococcus granulosus) антитіла Ig G

220 грн.

1-3 дн.

Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитіла IgG Аскаридоз - гельмінтоз, що викликається круглими хробаками аскаридами (Ascaris lumbricoides, струнец). Імунна система людини реагує на аскарид виробництвом специфічних антитіл. Спочатку виробляються IgM, які можна виявити тільки протягом 1-2 тижнів після інфікування, далі їх рівень опускається нижче визначених значень. Після IgM починається вироблення IgG, що… Детальніше

Код

Назва

Ціна

Термін

1195

Феритин

170 грн.

1-2 дн.

1196

Трансферин

140 грн.

1-2 дн.

1197

Фолієва кислота

200 грн.

1 дн.

1198

Ціанокобаламін (вітамін В12)

180 грн.

1-2 дн.

1199

Залізозв`язуюча здатність сироватки загальна ЗЗЗС

130 грн.

1 дн.

1201

Насичення трансферину залізом

170 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

Тиреотропний гормон (ТТГ) Що таке тиреотропний гормон (ТТГ)? Тиреотропного гормону (ТТГ) - це спеціальний гормон, який синтезується передньою долею гіпофіза і секретується на зміни концентрації вільних трийодтироніну і тироксину по зворотного негативного зв'язку. Гормон складається з α і β субодиниць, де α - загальна у ТТГ, ФСГ, ЛГ, ХГЛ, а… Детальніше

1205

Тироксин загальний (Т4)

150 грн.

1-2 дн.

Тироксин вільний (Т4 вільний) Тироксин вільний (Т4 вільний) - біологічно активна частина загального тироксину. Тироксин - один із самих основних гормонів, який синтезується щитовидною залозою і регулює пластичний і енергетичний обмін в організмі людини. Тироксин виробляє до 90% всіх гормонів щитовидної залози. Т4 є попередником Т3. При нормальному функціонуванні щитовидної… Детальніше

1208

Tрийодтиронін загальний (Т3)

150 грн.

1-2 дн.

Трийодтиронин вільний (Т3 вільний) Трийодтиронін (Т3) - самий біоактивний гормон щитовидної залози. Т3 допомагає насамперед у 3-5 разів сильніше Т4, однак час життя Т3 становить від 1-2,5 днів, а Т4 - 5-7 днів, тому концентрація Т3 в крові практично в 60 разів менше, ніж Т4. Даний гормон стимулює синтез вітаміну,… Детальніше

1210

Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ, Анти ТГ)

150 грн.

1 дн.

Антитіла до тіреопероксідазе (АТПО, Анти ТПО) Аналіз необхідний для визначення специфічних антитіл організму до здорових тканин щитовидної залози. Визначається він у сироватці крові як антіТПО. Вони утворюються тоді, коли імунна система людини в ході різних причин помилково розпізнає тканину щитовидної залози як чужу субстанцію, це порушує нормальне функціонування залози і… Детальніше

1212

Тиреоглобулін (ТГ)

170 грн.

1-2 дн.

1213

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ)

390 грн.

1-3 дн.

1235

Паратгормон

170 грн.

1-2 дн.

1237

280 грн.

1-2 дн.

Кальцитонін Кальцитонін - кальціетропний гормон, що підтримує гомеостаз кальцію в крові. Це пептидний гормон, який складається з 32 амінокислот і продукується парафоллікулярнимі C-клітинами щитовидної залози, період напіввиведення гормону в кров - 5-8 хвилин. Кальцитонін - антагоніст ще одного кальціетропного гормону - паратгормона. Синтез кальцитонина відбувається в парафолікулярних клітинах щитовидки (ЩЗ).… Детальніше

Код

Назва

Ціна

Термін

1216

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

170 грн.

1 дн.

1217

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

170 грн.

1 дн.

1218

Пролактин

170 грн.

1 дн.

1219

Естрадіол (E2)

170 грн.

1 дн.

1220

Прогестерон

170 грн.

1 дн.

1221

Тестостерон загальний

170 грн.

1 дн.

1222

Тестостерон вільний

190 грн.

1 дн.

12221

Дегідротестостерон (ДГТ)

340 грн.

2-4 дн.

1223

Індекс вільного тестостерону

280 грн.

1 дн.

12241

Андростендіон

230 грн.

1-2 дн.

1224

Глобулін що зв'язує статеві гормони (СЗСГ)

180 грн.

1 дн.

1225

Антиспермальні антитіла (сперма)

210 грн.

2-4 дн.

1226

Антиспермальні антитіла (сироватка)

210 грн.

2-4 дн.

743

Макропролактин

320 грн.

1 дн.

1227

Антимюллерів гормон

440 грн.

3-4 дн.

1248

17-оксипрогестерон (17-а-ОПГ)

170 грн.

1-3 дн.

1249

Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)

170 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ) Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ) - гормон, який виробляється в плаценті під час вагітності. Дослідження на ХГЧ є основою тесту на вагітність. Даний гормон є важливим показником розвитку вагітності і її відхилень. ХГЧ належить до групи гонадотропінів (ЛГ, ФСГ), але відрізняється від них по послідовності амінокислот в структурі молекули.… Детальніше

12151

Вільний бета хоріонічний гонадотропін (β-ХГЛ)

180 грн.

1 дн.

1258

Естріол неконюгований (Е3)

180 грн.

1-2 дн.

1259

Білок асоційований з вагітністю (PAPP-А)

200 грн.

1-2 дн.

1260

Альфафетопротеїн для вагітних (АФП)

190 грн.

1-2 дн.

1262

Плацентарний лактоген (HPL)

290 грн.

2-4 дн.

1263

Пренатальний скринінг (PRISCA) I триместру вагітності (РАРР-А, β-ХГЛ)

340 грн.

3-4 дн.

1264

Пренатальний скринінг (PRISCA) II триместру вагітності (ХГЛ, E3, АФП)

380 грн.

3-4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1063

80 грн.

1 дн.

Глюкоза Глюкоза крові - аналіз, який показує вміст цукру в крові, який служить організму основним джерелом енергії. Головні джерела глюкози: сахароза, крохмаль, запаси глікогену в печінці, глюкоза, що утворюється в реакціях синтезу з амінокислот, лактату. Для підтримки нормальної життєдіяльності організму потрібно баланс глюкози і інсуліну. У здорової людини він підтримується… Детальніше
Глікозильований гемоглобін HbA1c Глікозильований гемоглобін HbA1c - аналіз, який застосовується для виявлення хімічної сполуки гемоглобіну (який міститься в еритроцитах) з глюкозою. Аналіз показує середнє значення глюкози в крові за останні три місяці. Глюкоза в крові зв'язується з гемоглобіном в стійке з'єднання - глікозильований гемоглобін. Гемоглобін А, один з декількох нормальних… Детальніше

1230

Інсулін

160 грн.

1-2 дн.

12301

Лептин

380 грн.

1-5 дн.

1231

С пептид

170 грн.

1 дн.

1232

Індекс HOMA-IR

200 грн.

1 дн.

1233

Фруктозамін (глікозильований альбумін)

170 грн.

2-3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1236

Остеокальцин

250 грн.

3-4 дн.

Вітамін D загальний Вітамін D- лабораторне дослідження, за допомогою якого визначається, наскільки організм насичений кальциферол - життєво важливою хімічною сполукою, загальновідомим, як вітамін D. За своєю дією він є гормоном і антирахітичним фактором. Існує кілька форм вітаміну D, які можна визначити в крові: 25-гидроксивітаміна D [25 (OH) D] і 1,25-дигідроксивітамін… Детальніше

Код

Назва

Ціна

Термін

1246

Кортизол (сироватка)

200 грн.

1-2 дн.

12461

Кортизол (добова сеча)

240 грн.

1-2 дн.

1247

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

250 грн.

1-2 дн.

12471

Метанефрини (добова сеча)

510 грн.

1-3 дн.

12462

Кортизол (слина)

240 грн.

3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1252

Соматотропний гормон (СТГ)

230 грн.

3-6 дн.

12521

Соматотропный гормон (СТГ) (діти до 18 років)

230 грн.

3-6 дн.

1253

Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту - I)

290 грн.

3-7 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1267

Антимікросомальні антитіла (АМС)

230 грн.

2-4 дн.

1268

Антимітохондріальні антитіла (АМА-M2)

280 грн.

2-4 дн.

1269

Антинуклеарні антитіла (АNА)

290 грн.

2-4 дн.

1270

Антитіла до фосфоліпідів Ig М (APHL Ig M)

240 грн.

2-4 дн.

1271

Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)

240 грн.

2-4 дн.

1410

Антитіла Ig G до кардіоліпіну

240 грн.

4 дн.

1411

Антитіла Ig M до кардіоліпіну

240 грн.

4 дн.

1414

Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)

420 грн.

4 дн.

1415

Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)

310 грн.

4 дн.

1416

Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I

290 грн.

5 дн.

1417

Антитіла Ig M до бета-2-глікопротеїну I

290 грн.

5 дн.

1172

Гліадин, антитіла IgG

280 грн.

1-2 дн.

1419

Антитіла класу Ig A до тканинної трансглютаміназа (anti- tissue transglutaminase Ig A, tTG)

280 грн.

2-3 дн.

1420

Антитіла класу IgG до тканинної трансглютамінази (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG)

280 грн.

2-3 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1430

ПЛР. Кардіогенетіка гіпертонія

600 грн.

5 дн.

1431

ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії

970 грн.

5 дн.

1432

ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу

390 грн.

5 дн.

1433

ПЛР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 і BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози і раку яєчників

1500 грн.

5 дн.

1434

ПЛР. Генетика. метаболізм лактози

500 грн.

5 дн.

1435

ПЛР. Генетика. HLA-В27

500 грн.

5 дн.

1436

ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В

530 грн.

6 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1035

Комплексне імунологічне дослідження (Імунограма):
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Поглинаюча активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс)
Субпопуляції Т-В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22)
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)
Гемолітична активність системи комплементу (CD50)
Бактерицидна активність нейтрофілів (НСТ-тест)
РБТЛ-тест (визначення проліферативної активності лімфоцитів)
Основні класи імуноглобулінів (Ig A, M, G)
С-реактивний білок (СРБ)
Ревматоїдний фактор (РФ)
Антистрептолізин-О (АСЛО)

700 грн.

3-5 дн. (забор Пн. -Чт. до 11:00)

Імуноглобулін E (IgE) маркер алергії Імуноглобулін E (IgE) є одним з 5 класів імуноглобулінів. У 1968 р ВООЗ виділила IgE як самостійний клас імуноглобулінів. Загальний IgE, вважається маркером алергічних захворювань і паразитарних інвазій. За фізико-хімічними властивостями IgE - глікопротеїн з молекулярною масою приблизно 190000 дальтон, що складається на 12% з… Детальніше

1037

Імуноглобулін А (Ig A)

150 грн.

1-3 дн.

1038

Імуноглобулін М (Ig M)

150 грн.

1-3 дн.

1039

Імуноглобулін G (Ig G)

150 грн.

1-3 дн.

10393

Пряма проба Кумбса (гелевий метод)

180 грн.

1-2 дн.

10392

Непряма проба Кумбса

210 грн.

1-2 дн.

10391

Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус

210 грн.

1-2 дн.

1106

Гемолізіни (імунні антитіла за системою АВО)

170 грн.

1-2 дн.

Група крові, резус фактор В рамках системи АВ0 визначаються 4 групи крові, а в рамках резус-системи можливе отримання двох значень: позитивного (Rh +) і негативного (Rh -). Поєднання поверхневих клітинних антигенів у кожної людини індивідуальне. Так, виділяють 4 гурпи крові: 0 (I) - 1-ша група крові А (II) - 2-га… Детальніше

Код

Назва

Ціна

Термін

1274

Альфа фетопротеїн (АФП)

180 грн.

1-2 дн.

1275

Раково-ембріональний антиген (РЕА)

180 грн.

1 дн.

1276

Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., tPSA)

150 грн.

1 дн.

1277

Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл.,PSAf)

150 грн.

1 дн.

1278

Індекс вільного ПСА

280 грн.

1 дн.

1279

Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

190 грн.

1 дн.

1280

Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)

190 грн.

1 дн.

12801

Онкомаркер ШКТ (СА 242)

390 грн.

4 дн.

1281

Онкомаркер шлунка (СА 72-4)

340 грн.

3-4 дн.

1282

Онкомаркер яєчників (СА 125)

180 грн.

1 дн.

1283

Онкомаркер яєчників (НЕ-4)

350 грн.

4дн.

1284

Індекс ROMA

510 грн.

4 дн.

1285

Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)

290 грн.

4 дн.

1286

Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)

400 грн.

2-4 дн.

1287

Простатична кисла фосфатаза (РАР)

300 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1295

Мікоплазма і уреаплазма DUO. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U.)

320 грн.

1 дн.

1296

Генітальний скринінг AF Genital. Бак-посів з антибіотикограмою за 24 години, матеріал у/г мазок, (Mycoplasma H., Ureaplasma U., Escherichia coli, Proteus spp., Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Candida spp., Trichomonas vaginalis.) антибіотикограма

430 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1299

Бак дослідження матеріалу на б. Леффлера (дифтерія) (ніс, зів)

280 грн.

7-10 дн.

1300

Бак дослідження секрету передміхурової залози

280 грн.

7-10 дн.

1301

Бак дослідження урогенітальних виділень, антибіотикограма

280 грн.

7-10 дн.

1302

Бак дослідження сечі, антибіотикограма

320 грн.

7-10 дн.

1303

Бак дослідження ран, антибіотикограма

320 грн.

7-10 дн.

1304

Бак дослідження матеріалу з ока, антибіотикограма

320 грн.

7-10 дн.

1305

Бак дослідження матеріалу із зіву, антибіотикограма

320 грн.

7-10 дн.

1306

Бак дослідження матеріалу з носа, антибіотикограма

320 грн.

7-10 дн.

1307

Бак дослідження матеріалу з вуха, антибіотикограма

320 грн.

7-10 дн.

1308

Бак дослідження мокротиння, антибіотикограма

320 грн.

7-10 дн.

1309

Бак дослідження жовчі (1 порція) антибіотикограма

280 грн.

7-10 дн.

1310

Бак дослідження крові на стерильність, антибіотикограма

380 грн.

7-10 дн.

1311

Бак дослідження на дисбактеріоз кишечника, антибіотикограма

330 грн.

7-10 дн.

1313

Бак дослідження на грибкову флору, чутливість до протигрибкових препаратів

290 грн.

10-20 дн.

1316

Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

350 грн.

7-10 дн.

13011

Бак дослідження бронхоальвеолярного змиву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

320 грн.

7-10 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1317

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)

230 грн.

6 дн.

1318

ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення)

330 грн.

5 дн.

13181

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма)

600 грн.

5 дн.

1319

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення)

340 грн.

5 дн.

13191

ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма)

600 грн.

5 дн.

1320

ПЦР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a, 1b, 2, 3a, 4) (Real-time)

650 грн.

6 дн.

1321

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення)

290 грн.

7 дн.

1322

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення)

350 грн.

7 дн.

1323

ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту TTV (плазма, якісне визначення)

350 грн.

5 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

13251

Андрофлор. Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
Staphylococcus spp. Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp., Porphyromonas spp., Prevotella spp, Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp., Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia spp., Burkholderia spp., Enterobacteriaceae spp., Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time

1300 грн.

4 дн.

1324

Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісне визначення - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun, parvum) Candida spp.)

1100 грн.

4 дн.

1325

Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісний, якісний - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun, parvum) Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний) Neisseria gonorrhoeae (якісний) Chlamydia trachomatis (якісний) Cytomegalovirus (якісний) Herpes simplex 1 (якісний)

900 грн.

4 дн.

13253

Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР Real-time кількісний, якісний (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis)

800 грн.

4 дн.

13252

12 інфекцій, що передаються статевим шляхом. Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum) Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, Cytomegalovirus CMV, Herpes simplex virus HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.

740 грн.

1-2 дн.

1326

ПЛР. Якісне визначення ДНК збудника сифілісу (Tr. Pallidum)

200 грн.

4 дн.

1381

ПЛР. Якісне визначення ДНК Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) (сеча, мокрота)

210 грн.

4 дн.

1379

ПЛР. Якісне визначення ДНК токсоплазми (Toxoplasma) (кров)

200 грн.

4 дн.

1377

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб)

200 грн.

4 дн.

1359

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкріб, сеча)

200 грн.

4 дн.

13591

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Кров, ліквор)

200 грн.

4 дн.

1364

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор)

200 грн.

4 дн.

13641

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV 6) (Кров, ліквор)

230 грн.

4 дн.

1375

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу Епштейна - Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина)

200 грн.

4 дн.

13751

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу Епштейна - Барр EBV (Кров, ліквор, сеча, слина)

220 грн.

4 дн.

1374

ПЛР. Кількісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (зішкріб)

220 грн.

4 дн.

835

ПЛР. Якісне визначення ДНК Коклюшу (Bordetella MULTI)

220 грн.

2-4 дн.

1369

ПЛР. Якісне визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкріб, сеча, слина, букальний зішкріб)

180 грн.

4 дн.

13271

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб, сеча)

220 грн.

4 дн.

1327

ПЛР. Якісне визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкріб, сеча)

190 грн.

4 дн.

13291

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб, сеча)

190 грн.

4 дн.

1329

ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкріб, сеча)

180 грн.

4 дн.

13321

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб, сеча)

180 грн.

4 дн.

1332

ПЛР. Якісне визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

1335

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб, сеча)

200 грн.

4 дн.

13351

ПЛР. Якісне визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкріб, сеча)

190 грн.

4 дн.

1338

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання

190 грн.

4 дн.

13381

ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum і Ureaplasma urealyticum. Диференціювання і визначення в режимі Real-time

180 грн.

4 дн.

13581

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб, сеча)

170 грн.

4 дн.

1358

ПЛР. Якісне визначення ДНК Candida albicans (Зішкріб, сеча)

150 грн.

4 дн.

13582

ПЛР. Визначення ДНК (C. albicans, C. glabrata, C. krusei). Диференціювання і визначення в режимі Real-time

210 грн.

4 дн.

13551

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб, сеча)

170 грн.

4 дн.

1355

ПЛР. Якісне визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкріб, сеча)

150 грн.

4 дн.

13531

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб, сеча)

180 грн.

4 дн.

1353

ПЛР. Якісне визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

13571

ПЛР. Кількісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб, сеча)

180 грн.

4 дн.

1357

ПЛР. Якісне визначення ДНК Gardnerella vaginallis (Зішкріб, сеча)

160 грн.

4 дн.

13522

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)

800 грн.

4 дн.

13523

ПЛР. Напівкількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11)

800 грн.

4 дн.

1341

ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини 6, 11 тип. Скринінг (Зішкріб, сеча)

210 грн.

4 дн.

1349

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Скринінг (Зішкріб, сеча)

320 грн.

4 дн.

1351

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування по групах (Зішкріб, сеча)

320 грн.

4 дн.

1352

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Визначення в режимі Real-time

320 грн.

4 дн.

1343

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини 16, 18 тип

220 грн.

4 дн.

13431

ПЛР. Якісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18 тип. (Зішкріб, сеча)

140 грн.

4 дн.

АНКЕТА ЗАМОВЛЕННЯ COVID-19 Аналіз на визначення коронавірусної інфекції COVID-19, SARS-CoV-2 методом ПЛР можна здати в лабораторії Ніколаб згідно з визначеним графіком забору матеріалу у певних відділеннях або скористатися послугою «Виклик медсестри додому». Для здачі аналізу Вам буде потрібно пред'явити оригінал документу, що посвідчує особу (паспорт). Для отримання результатів дослідження англійською… Детальніше

195

Пакет диференційної діагностики респіраторних інфекцій методом ПЛР:

- Коронавірус (Covid-19)
- Вірус грипу А (Influenza virus A)
- Вірус грипу В (Influenza virus B)

(якісне визначення РНК методом ПЛР)

870 грн.

1 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1122

Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіки)

110 грн.

1-2 дн.

1123

Мікроскопія урогенітального мазка (жінки) - Uretra, vagina, cervix

110 грн.

1-2 дн.

1124

Мікроскопія біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)

110 грн.

1-2 дн.

1125

Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози

100 грн.

1-2 дн.

1126

Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі)

100 грн.

1-2 дн.

11261

Цитоморфологічне дослідження виділень з молочної залози

130 грн.

1-2 дн.

1127

Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу

210 грн.

1-2 дн.

1128

ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу)

150 грн.

1-2 дн.

1129

Риноцитограма (назоцитограма)

130 грн.

1-2 дн.

1130

Гормональне кольпоцитологічне дослідження (1 мазок)

90 грн.

1-2 дн.

1133

Аналіз біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри)

70 грн.

1 дн.

850

Рідинна цитологія (ПАП-тест)

460 грн.

1-2 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

7005

ПАНЕЛЬ №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ
кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соя.

920 грн.

3 дн.

7006

ПАНЕЛЬ №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ
Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, морської свинки, хом'яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumIg Atus, Alternaria alternate.

920 грн.

3 дн.

7007

ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ
лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селдерей, морква, помідори, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжут, соя.

920 грн.

3 дн.

7008

ПАНЕЛЬ №4. ПЕДІАТРИЧНА
кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров'яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс.

920 грн.

3 дн.

8041

Антитіла Ig E до алергенів кульбаби

190 грн.

4 дн.

8040

Антитіла Ig E до алергенів амброзії

190 грн.

4 дн.

8039

Антитіла Ig E до алергенів тополі

190 грн.

4 дн.

8035

Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae

190 грн.

4 дн.

8034

Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus

190 грн.

4 дн.

8036

Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum

190 грн.

4 дн.

8037

Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger

190 грн.

4 дн.

Код

Назва

Ціна

Термін

1

Забір крові одноразовими стерильними системами

30 грн.

-

3

Забір урогенітального матеріалу

40 грн.

-

4

Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження

20 грн.

-

5

Виїзд медсестри для забору матеріалу (в межах м Київ)

195 грн.

-

16

Стерильний контейнер для сечі (калу)

10 грн.

-

Здати аналізи в Києві або Київській області за помірною ціною, без болю та зайвих хвилювань, швидко отримати надійні достовірні результати – це все можливо в лабораторії НІКОЛАБ.

Наші лабораторії мають зручне розташування на Подолі, Троєщині, Позняках, в Голосіївському районі Києва, а також в містах Переяслав-Хмельницький та Бориспіль. Пункти забору біоматеріалу знаходяться неподалік від зупинок громадського транспорту та їх досить легко знайти.

Для того, щоб всі результати були достовірними, а дослідження виконувались максимально швидко та якісно, ми використовуємо тільки провідне обладнання, сертифіковані реагенти, а наш персонал – це висококваліфіковані спеціалісти, які завжди допоможуть вам максимально швидко та ефективно отримати достовірну інформацію про ваше здоров’я. До того ж зробити діагностику широкого спектра захворювань, станів організму а також дізнатися конкретні біохімічні показники може кожен завдяки максимально демократичним цінам.

Наш прайс містить розмаїття як окремих аналізів, так і комплексних програм, що дозволить заощадити час, гроші та отримати детальну розгорнуту інформацію, яка стане в нагоді лікарю для постановки коректного діагнозу.

 

 • Вартість забору біологічного матеріалу не входить в ціну;
 • В прайсі вказано максимальні строки виконання;
 • За необхідності повторної постановки тесту строк виконання може бути збільшено на добу;
 • Здача аналізів після 12:00 та в неділю збільшує строк виконання на 24 години;
 • Строк видачі результатів комплексного дослідження дорівнює найбільшому строку виконання одного з аналітів;
 • В лабораторії НІКОЛАБ використовуються тільки стерильні одноразові системи забору!

Наші переваги:

 • Сучасне діагностичне обладнання;
 • Кваліфіковані спеціалісти;
 • Зручні умови здачі аналізів;
 • Великий перелік об’єктів дослідження;
 • Міжнародний формат результатів дослідження.

В нас можна зробити аналіз різноманітного біологічного матеріалу. Ми досліджуємо:

 • кров;
 • сечу;
 • кал;
 • сім’яну рідину;
 • урогенітальні мазки;
 • мазки з носа та зіва;
 • шкіру, волосся, нігті, брови та вії;
 • мокроту;
 • виділення з ока, вуха або рани;
 • жовч;
 • бронхоальвеолярні змиви;
 • ліквор;
 • та багато іншого.

Забір деяких біологічних матеріалів має проводитися вашим лікарем.

Для комфорту та зручності наших клієнтів ми розмістили наші лабораторні  пункти по всьому Києву:

пр=т Перемоги, 71/2

бул. Лесі Українки, 28 (відділення COVID-19)

бул. Перова, 24 (відділення COVID-19)

бул. Чоколівський, 20 (відділення COVID-19)

вул. Ярославська, 5/2,

вул. Олени Теліги, 39,

вул. Лісківська, 12/1,

вул. Михайла Драгоманова, 2А

вул. Дмитра Луценка, 6 (відділення COVID-19)

та в Київській області:

м. Переяслав-Хмельницький: вул. Богдана Хмельницького, 122

м. Бориспіль: вул. Степана Бандери, 5 (вул. Лютнева, 5)

смт. Димер, вул. Тараса Шевченка, 13

Ми радо допоможемо Вам дізнатися всі подробиці про стан вашого здоров’я!