Повне клінічне обстеження

У лабораторії НІКОЛАБ впроваджений новий супервигідний пакет аналізів:
“Повне клінічне обстеження організму для чоловіків / жінок”
(65 показників)

Даний пакет об’єднує дослідження:

 • Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ): лейкоцити, еритроцити, гемоглобін, гематокрит, середній об’єм еритроцитів, середні вміст гемоглобіну в еритроциті, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, ширина розподілу еритроцитів, кількість тромбоцитів, ширина розподілу тромбоцитів, лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, базофіли, еозинофіли, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). (15показателей).
 • Біохімія крові (25 параметрів):
  Печінкові проби:
  – білірубін загальний
  – білірубін прямий
  – білірубін непрямий
  – загальний білок
  – аланінамінотрансфераза (ALT)
  – аспартатамінотрансфераза (AST)
  – γ-глутаматтрансфераза (GGT)
  – лужна фосфатаза (ALP)
  – лактатдегидрогеназа (LDH)

Ниркові проби:
– креатинін
– сечовина
– сечова кислота
– загальний білок
– альбумін

Вуглеводний обмін: глюкоза
Мікроелементи: сироватковий кальцій (Са)
Ліпідний обмін (ліпідограмма):
– холестерин
– тригліцериди
– ліпопротеїди високої щільності
– ліпопротеїди низької щільності
– ліпопротеїди дуже низької щільності
– коефіцієнт атерогенності (КА)
Ревмопроби (напівкількісні дослідження):
– ревматоїдний фактор (РФ)
– антістрептолізін-О (АСЛ-О)
– С-реактивний білок (СРБ)

 • Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду), 25 показників

 

Цей пакет аналізів буде корисний для людей які піклуються про своє здоров’я.

Аналізи дадуть об’єктивне розуміння про поточний стан організму, про можливих патологічних процесах або їх відсутності.

1011. Пакет аналізів “Повне клінічне обстеження організму для чоловіків / жінок” (65 показників) – 1150 грн. 750 грн.